اوقات شرعی به افق القورات
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی القورات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق القورات

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی تیر ماه به افق القورات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4305:2412:3416:1819:4520:0521:0123:44
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4306:2413:3517:1820:4521:0522:0200:44
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4407:2414:3518:1821:4522:0623:0201:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4408:2515:3519:1822:4523:0600:0202:45
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4409:2516:3520:1923:4500:0601:0203:45
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4510:2517:3521:1900:4601:0602:0204:45
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4511:2618:3622:1901:4602:0603:0205:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4612:2619:3623:1902:4603:0604:0206:46
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4613:2620:3600:1903:4604:0605:0207:46
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4714:2721:3601:2004:4605:0606:0208:46
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4715:2722:3602:2005:4606:0607:0209:46
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4816:2823:3703:2006:4607:0608:0210:47
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4817:2800:3704:2007:4508:0609:0111:47
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4918:2901:3705:2008:4509:0510:0112:47
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5019:2902:3706:2009:4510:0511:0113:47
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5020:3003:3707:2110:4511:0512:0114:48
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5121:3004:3808:2111:4512:0513:0015:48
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5222:3105:3809:2112:4513:0514:0016:48
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5223:3106:3810:2113:4414:0414:5917:48
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5300:3207:3811:2114:4415:0415:5918:49
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5401:3208:3812:2115:4416:0416:5919:49
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5502:3309:3813:2216:4317:0317:5820:49
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5603:3310:3814:2217:4318:0318:5821:49
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5604:3411:3815:2218:4319:0219:5722:50
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5705:3512:3916:2219:4220:0220:5623:50
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5806:3513:3917:2220:4221:0221:5600:50
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5907:3614:3918:2221:4122:0122:5501:50
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0008:3615:3919:2222:4123:0123:5402:50
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0109:3716:3920:2223:4000:0000:5403:51
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0210:3817:3921:2200:4000:5901:5304:51
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0311:3818:3922:2201:3901:5902:5205:51