اوقات شرعی به افق چلگرد
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی چلگرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چلگرد

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تیر ماه به افق چلگرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2406:0313:1116:5320:2020:4021:3600:22
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2407:0314:1217:5321:2021:4022:3601:22
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2408:0315:1218:5322:2022:4023:3602:22
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2409:0416:1219:5423:2023:4000:3603:22
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2510:0417:1220:5400:2100:4101:3604:23
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0418:1221:5401:2101:4102:3605:23
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2512:0519:1322:5402:2102:4103:3606:23
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2613:0520:1323:5403:2103:4104:3607:23
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2614:0521:1300:5504:2104:4105:3608:24
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2715:0622:1301:5505:2105:4106:3609:24
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2716:0623:1302:5506:2106:4107:3610:24
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2817:0600:1403:5507:2107:4108:3611:24
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:0701:1404:5508:2108:4009:3512:25
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2919:0702:1405:5609:2009:4010:3513:25
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3020:0803:1406:5610:2010:4011:3514:25
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3021:0804:1407:5611:2011:4012:3515:25
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3122:0905:1408:5612:2012:4013:3416:26
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3223:0906:1509:5613:2013:4014:3417:26
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3300:1007:1510:5614:1914:3915:3418:26
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3301:1008:1511:5715:1915:3916:3319:26
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3402:1109:1512:5716:1916:3917:3320:26
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3503:1210:1513:5717:1917:3818:3221:27
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3604:1211:1514:5718:1818:3819:3222:27
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:1312:1515:5719:1819:3820:3123:27
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:1313:1516:5720:1720:3721:3100:27
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:1414:1617:5721:1721:3722:3001:28
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3908:1415:1618:5722:1722:3623:3002:28
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4009:1516:1619:5723:1623:3600:2903:28
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4110:1617:1620:5800:1600:3501:2804:28
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4211:1618:1621:5801:1501:3402:2705:28
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4312:1719:1622:5802:1502:3403:2706:29