اوقات شرعی به افق چلگرد
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی چلگرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چلگرد

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تیر ماه به افق چلگرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2406:0313:1116:5320:2020:4021:3600:22
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2407:0314:1217:5321:2021:4022:3601:22
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0315:1218:5322:2022:4023:3602:22
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2409:0416:1219:5423:2023:4100:3603:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2510:0417:1220:5400:2100:4101:3604:23
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2511:0418:1221:5401:2101:4102:3605:23
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2612:0519:1322:5402:2102:4103:3606:23
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2613:0520:1323:5403:2103:4104:3607:23
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:0521:1300:5504:2104:4105:3608:24
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2715:0622:1301:5505:2105:4106:3609:24
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:0623:1302:5506:2106:4107:3610:24
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2817:0700:1403:5507:2107:4108:3611:24
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2918:0701:1404:5508:2108:4009:3512:25
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2919:0702:1405:5609:2009:4010:3513:25
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:0803:1406:5610:2010:4011:3514:25
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:0804:1407:5611:2011:4012:3515:25
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3122:0905:1508:5612:2012:4013:3416:26
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3223:0906:1509:5613:2013:3914:3417:26
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:1007:1510:5614:1914:3915:3418:26
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:1108:1511:5715:1915:3916:3319:26
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3402:1109:1512:5716:1916:3917:3320:27
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3503:1210:1513:5717:1917:3818:3221:27
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3604:1211:1514:5718:1818:3819:3222:27
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3705:1312:1515:5719:1819:3720:3123:27
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3706:1313:1616:5720:1720:3721:3100:27
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3807:1414:1617:5721:1721:3622:3001:28
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3908:1515:1618:5722:1622:3623:2902:28
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4009:1516:1619:5723:1623:3500:2903:28
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4110:1617:1620:5800:1500:3501:2804:28
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4211:1618:1621:5801:1501:3402:2705:28
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4312:1719:1622:5802:1402:3403:2706:29