اوقات شرعی به افق فارسان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی فارسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فارسان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فارسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0613:0416:4620:0320:2221:1500:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0514:0417:4621:0421:2322:1601:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0515:0518:4622:0422:2423:1702:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0516:0519:4623:0523:2400:1803:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0417:0520:4600:0600:2501:1804:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0418:0521:4601:0601:2602:1905:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0319:0522:4602:0702:2603:2006:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2713:0320:0523:4603:0703:2704:2107:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0321:0500:4604:0804:2805:2208:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:0222:0501:4705:0905:2806:2209:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:0223:0602:4706:0906:2907:2310:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0200:0603:4707:1007:3008:2411:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0101:0604:4708:1008:3009:2412:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0102:0605:4709:1109:3110:2513:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0103:0606:4710:1110:3111:2614:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0104:0607:4811:1211:3212:2615:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0105:0708:4812:1212:3213:2716:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0106:0709:4813:1313:3314:2817:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0107:0710:4814:1314:3315:2818:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0008:0711:4815:1415:3416:2919:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0009:0712:4816:1416:3417:2920:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0010:0813:4917:1517:3518:3021:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0011:0814:4918:1518:3519:3022:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0012:0815:4919:1519:3520:3123:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0113:0816:4920:1620:3621:3100:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0114:0817:4921:1621:3622:3101:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0115:0918:5022:1622:3623:3202:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0116:0919:5023:1723:3700:3203:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0117:0920:5000:1700:3701:3204:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0118:0921:5001:1701:3702:3305:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0119:0922:5002:1702:3803:3306:20