اوقات شرعی به افق یان چشمه
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی یان چشمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یان چشمه

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق یان چشمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2006:0013:0916:5120:1820:3821:3400:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2007:0014:0917:5121:1821:3822:3401:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2108:0015:0918:5122:1822:3923:3402:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2109:0116:1019:5223:1923:3900:3403:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2110:0117:1020:5200:1900:3901:3404:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2211:0118:1021:5201:1901:3902:3505:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2212:0219:1022:5202:1902:3903:3506:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0220:1023:5303:1903:3904:3507:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2314:0221:1100:5304:1904:3905:3408:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0322:1101:5305:1905:3906:3409:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:0323:1102:5306:1906:3907:3410:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:0400:1103:5307:1907:3908:3411:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2518:0401:1104:5408:1908:3909:3412:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0502:1205:5409:1909:3910:3413:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0503:1206:5410:1810:3811:3314:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0504:1207:5411:1811:3812:3315:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0605:1208:5412:1812:3813:3316:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:0706:1209:5413:1813:3814:3217:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:0707:1210:5514:1814:3715:3218:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:0808:1311:5515:1715:3716:3219:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:0809:1312:5516:1716:3717:3120:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0910:1313:5517:1717:3618:3121:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:0911:1314:5518:1618:3619:3022:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:1012:1315:5519:1619:3620:3023:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1013:1316:5520:1620:3521:2900:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:1114:1317:5521:1521:3522:2801:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1215:1318:5522:1522:3423:2802:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1216:1319:5623:1423:3400:2703:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1317:1320:5600:1400:3301:2704:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:1418:1321:5601:1301:3302:2605:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1419:1422:5602:1302:3203:2506:26