اوقات شرعی به افق یان چشمه
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی یان چشمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یان چشمه

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یان چشمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0413:0416:4620:0320:2321:1600:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0414:0417:4621:0421:2422:1701:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0315:0418:4622:0522:2423:1802:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0316:0419:4623:0523:2500:1903:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0217:0420:4600:0600:2601:1904:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0218:0421:4601:0701:2602:2005:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0219:0422:4602:0702:2703:2106:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:0120:0423:4703:0803:2804:2207:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:0121:0500:4704:0904:2805:2308:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:0122:0501:4705:0905:2906:2309:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:0023:0502:4706:1006:3007:2410:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:0000:0503:4707:1007:3008:2511:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:0001:0504:4708:1108:3109:2512:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:0002:0505:4809:1109:3110:2613:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2119:5903:0606:4810:1210:3211:2714:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2120:5904:0607:4811:1211:3212:2715:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2121:5905:0608:4812:1312:3313:2816:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2022:5906:0609:4813:1313:3314:2917:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2023:5907:0610:4814:1414:3415:2918:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2000:5908:0711:4915:1415:3416:3019:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2001:5909:0712:4916:1516:3517:3020:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2002:5910:0713:4917:1517:3518:3121:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2003:5911:0714:4918:1618:3619:3122:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1904:5912:0715:4919:1619:3620:3223:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1905:5913:0816:5020:1620:3621:3200:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1906:5914:0817:5021:1721:3722:3201:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2007:5915:0818:5022:1722:3723:3302:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2008:5916:0819:5023:1723:3700:3303:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2009:5917:0820:5000:1700:3801:3304:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0018:0921:5101:1801:3802:3405:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0019:0922:5102:1802:3803:3406:19