اوقات شرعی به افق یان چشمه
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی یان چشمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یان چشمه

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق یان چشمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2006:0013:0916:5120:1820:3821:3400:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0014:0917:5121:1821:3822:3401:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0015:0918:5122:1822:3923:3402:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0116:1019:5223:1923:3900:3403:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0117:1020:5200:1900:3901:3404:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0118:1021:5201:1901:3902:3505:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2212:0219:1022:5202:1902:3903:3506:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0220:1123:5303:1903:3904:3407:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2314:0221:1100:5304:1904:3905:3408:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:0322:1101:5305:1905:3906:3409:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0323:1102:5306:1906:3907:3410:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0400:1103:5307:1907:3908:3411:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0401:1104:5408:1908:3909:3412:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0502:1205:5409:1909:3910:3413:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0503:1206:5410:1810:3811:3314:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0604:1207:5411:1811:3812:3315:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0605:1208:5412:1812:3813:3316:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0706:1209:5413:1813:3814:3217:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0707:1210:5514:1814:3715:3218:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0808:1311:5515:1715:3716:3219:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0809:1312:5516:1716:3717:3120:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0910:1313:5517:1717:3618:3121:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:0911:1314:5518:1618:3619:3022:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:1012:1315:5519:1619:3620:3023:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1113:1316:5520:1520:3521:2900:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3507:1114:1317:5521:1521:3522:2801:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:1215:1318:5522:1522:3423:2802:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1216:1319:5623:1423:3400:2703:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1317:1320:5600:1400:3301:2604:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1418:1421:5601:1301:3202:2605:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1419:1422:5602:1202:3203:2506:26