اوقات شرعی به افق یان چشمه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی یان چشمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یان چشمه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یان چشمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0413:0416:4620:0320:2321:1600:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0414:0417:4621:0421:2322:1701:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0315:0418:4622:0522:2423:1802:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0316:0419:4623:0523:2500:1803:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0317:0420:4600:0600:2601:1904:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0218:0421:4601:0701:2602:2005:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0219:0422:4602:0702:2703:2106:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0120:0423:4703:0803:2804:2207:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0121:0500:4704:0804:2805:2208:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0122:0501:4705:0905:2906:2309:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0023:0502:4706:1006:2907:2410:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0000:0503:4707:1007:3008:2511:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0001:0504:4708:1108:3109:2512:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0002:0505:4709:1109:3110:2613:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2119:5903:0606:4810:1210:3211:2714:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2120:5904:0607:4811:1211:3212:2715:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2121:5905:0608:4812:1312:3313:2816:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2022:5906:0609:4813:1313:3314:2817:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2023:5907:0610:4814:1414:3415:2918:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2000:5908:0611:4915:1415:3416:3019:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2001:5909:0712:4916:1516:3517:3020:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2002:5910:0713:4917:1517:3518:3121:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2003:5911:0714:4918:1518:3619:3122:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1904:5912:0715:4919:1619:3620:3223:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1905:5913:0716:5020:1620:3621:3200:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1906:5914:0817:5021:1721:3722:3201:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2007:5915:0818:5022:1722:3723:3302:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2008:5916:0819:5023:1723:3700:3303:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2009:5917:0820:5000:1700:3801:3304:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0018:0921:5101:1801:3802:3405:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0019:0922:5102:1802:3803:3406:19