اوقات شرعی به افق گهرو
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی گهرو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گهرو

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق گهرو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2306:0113:0816:4920:1620:3621:3100:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2307:0114:0917:4921:1621:3622:3101:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2308:0215:0918:4922:1622:3623:3102:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2309:0216:0919:4923:1623:3600:3103:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0217:0920:5000:1600:3601:3104:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0218:0921:5001:1601:3602:3105:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2512:0319:1022:5002:1702:3603:3106:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0320:1023:5003:1703:3604:3107:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2614:0421:1000:5104:1704:3605:3108:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0422:1001:5105:1705:3606:3109:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2716:0423:1002:5106:1706:3607:3110:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0500:1103:5107:1607:3608:3111:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0501:1104:5108:1608:3609:3112:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0602:1105:5209:1609:3610:3013:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0603:1106:5210:1610:3611:3014:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3021:0704:1107:5211:1611:3612:3015:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0705:1208:5212:1612:3513:3016:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0806:1209:5213:1613:3514:2917:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3200:0807:1210:5214:1514:3515:2918:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0908:1211:5315:1515:3516:2919:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0909:1212:5316:1516:3417:2820:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:1010:1213:5317:1417:3418:2821:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:1011:1214:5318:1418:3419:2722:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1112:1215:5319:1419:3320:2723:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1113:1316:5320:1320:3321:2600:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1214:1317:5321:1321:3222:2501:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1315:1318:5322:1222:3223:2502:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:1316:1319:5423:1223:3100:2403:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:1417:1320:5400:1100:3101:2304:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:1418:1321:5401:1101:3002:2305:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1519:1322:5402:1002:3003:2206:26