اوقات شرعی به افق گهرو
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی گهرو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گهرو

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق گهرو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2306:0113:0816:4920:1620:3621:3100:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2307:0114:0917:4921:1621:3622:3101:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0115:0918:4922:1622:3623:3102:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0216:0919:4923:1623:3600:3103:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2410:0217:0920:5000:1600:3601:3104:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0218:0921:5001:1601:3602:3105:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2512:0319:1022:5002:1702:3603:3106:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0320:1023:5003:1703:3604:3107:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0321:1000:5104:1704:3605:3108:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0422:1001:5105:1705:3606:3109:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0423:1002:5106:1706:3607:3110:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0500:1103:5107:1607:3608:3111:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:0501:1104:5108:1608:3609:3112:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0602:1105:5209:1609:3610:3113:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:0603:1106:5210:1610:3611:3014:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:0604:1107:5211:1611:3612:3015:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0705:1108:5212:1612:3613:3016:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:0706:1209:5213:1613:3514:2917:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3100:0807:1210:5214:1514:3515:2918:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0908:1211:5315:1515:3516:2919:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0909:1212:5316:1516:3417:2820:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:1010:1213:5317:1517:3418:2821:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:1011:1214:5318:1418:3419:2722:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1112:1215:5319:1419:3320:2723:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:1113:1216:5320:1320:3321:2600:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1214:1317:5321:1321:3222:2601:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1215:1318:5322:1322:3223:2502:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:1316:1319:5323:1223:3100:2403:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1417:1320:5400:1200:3101:2404:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1418:1321:5401:1101:3002:2305:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1519:1322:5402:1102:3003:2206:26