اوقات شرعی به افق فرخشهر
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی فرخشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فرخشهر

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق فرخشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2106:0013:0816:4920:1620:3621:3100:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0014:0817:4921:1621:3622:3201:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2208:0015:0818:5022:1622:3623:3202:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2209:0116:0919:5023:1723:3700:3203:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0117:0920:5000:1700:3701:3204:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2311:0118:0921:5001:1701:3702:3205:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0219:0922:5002:1702:3703:3206:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2413:0220:1023:5103:1703:3704:3207:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0221:1000:5104:1704:3705:3208:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2515:0322:1001:5105:1705:3706:3209:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:0323:1002:5106:1706:3707:3210:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2617:0400:1003:5107:1707:3708:3211:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:0401:1004:5208:1708:3709:3112:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0502:1105:5209:1709:3610:3113:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0503:1106:5210:1610:3611:3114:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:0604:1107:5211:1611:3612:3115:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:0605:1108:5212:1612:3613:3016:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0706:1109:5313:1613:3614:3017:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:0707:1110:5314:1614:3515:3018:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:0808:1211:5315:1515:3516:2919:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:0809:1212:5316:1516:3517:2920:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0910:1213:5317:1517:3418:2821:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:0911:1214:5318:1418:3419:2822:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:1012:1215:5319:1419:3420:2723:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3506:1013:1216:5320:1420:3321:2700:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:1114:1217:5421:1321:3322:2601:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3708:1215:1218:5422:1322:3223:2502:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1216:1219:5423:1223:3200:2503:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1317:1220:5400:1200:3101:2404:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1418:1321:5401:1101:3102:2305:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1419:1322:5402:1102:3003:2306:25