اوقات شرعی به افق فرخشهر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی فرخشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فرخشهر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فرخشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0413:0316:4420:0220:2121:1400:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0414:0317:4421:0221:2222:1501:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0315:0318:4422:0322:2223:1502:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0316:0319:4423:0423:2300:1603:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0217:0320:4400:0400:2401:1704:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0218:0321:4501:0501:2402:1805:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0219:0322:4502:0502:2503:1906:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:0120:0323:4503:0603:2604:1907:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:0121:0400:4504:0704:2605:2008:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:0122:0401:4505:0705:2706:2109:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0023:0402:4506:0806:2707:2210:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:0000:0403:4507:0807:2808:2211:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:0001:0404:4508:0908:2909:2312:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:0002:0405:4609:0909:2910:2413:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2219:5903:0506:4610:1010:3011:2414:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2220:5904:0507:4611:1011:3012:2515:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2121:5905:0508:4612:1112:3113:2616:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2122:5906:0509:4613:1113:3114:2617:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2123:5907:0510:4614:1214:3215:2718:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2100:5908:0611:4715:1215:3216:2719:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2101:5909:0612:4716:1316:3317:2820:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2002:5910:0613:4717:1317:3318:2821:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2003:5911:0614:4718:1418:3419:2922:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2004:5912:0615:4719:1419:3420:2923:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2005:5913:0716:4820:1420:3421:2900:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2006:5914:0717:4821:1521:3522:3001:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2007:5915:0718:4822:1522:3523:3002:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2008:5916:0719:4823:1523:3500:3003:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2109:5917:0720:4800:1500:3501:3104:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0018:0821:4901:1601:3602:3105:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2112:0019:0822:4902:1602:3603:3106:18