اوقات شرعی به افق فرخشهر
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی فرخشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فرخشهر

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق فرخشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2106:0013:0816:4920:1620:3621:3100:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2107:0014:0817:4921:1621:3622:3201:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2208:0015:0818:5022:1622:3623:3202:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2209:0116:0919:5023:1723:3700:3203:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2210:0117:0920:5000:1700:3701:3204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2311:0118:0921:5001:1701:3702:3205:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2312:0219:0922:5002:1702:3703:3206:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0220:0923:5103:1703:3704:3207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2414:0221:1000:5104:1704:3705:3208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0322:1001:5105:1705:3706:3209:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2516:0323:1002:5106:1706:3707:3210:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:0400:1003:5107:1707:3708:3211:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:0401:1004:5208:1708:3709:3112:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2719:0502:1105:5209:1709:3610:3113:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0503:1106:5210:1610:3611:3114:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:0504:1107:5211:1611:3612:3115:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:0605:1108:5212:1612:3613:3016:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:0606:1109:5213:1613:3614:3017:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:0707:1110:5314:1614:3515:3018:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:0808:1211:5315:1515:3516:2919:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:0809:1212:5316:1516:3517:2920:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0910:1213:5317:1517:3418:2821:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:0911:1214:5318:1418:3419:2822:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3405:1012:1215:5319:1419:3420:2723:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3506:1013:1216:5320:1420:3321:2700:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3607:1114:1217:5421:1321:3322:2601:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1215:1218:5422:1322:3223:2502:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1216:1219:5423:1223:3200:2503:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1317:1220:5400:1200:3101:2404:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3911:1318:1221:5401:1101:3102:2305:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:1419:1322:5402:1102:3003:2306:25