اوقات شرعی به افق فرخشهر
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی فرخشهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فرخشهر

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فرخشهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0413:0316:4420:0120:2121:1400:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0414:0317:4421:0221:2122:1401:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0315:0318:4422:0322:2223:1502:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0316:0319:4423:0323:2300:1603:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0217:0320:4400:0400:2401:1704:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0218:0321:4501:0501:2402:1805:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0219:0322:4502:0502:2503:1806:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0120:0323:4503:0603:2504:1907:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0121:0400:4504:0604:2605:2008:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0122:0401:4505:0705:2706:2109:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0023:0402:4506:0806:2707:2110:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0000:0403:4507:0807:2808:2211:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0001:0404:4508:0908:2909:2312:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0002:0405:4609:0909:2910:2313:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2219:5903:0506:4610:1010:3011:2414:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2220:5904:0507:4611:1011:3012:2515:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2121:5905:0508:4612:1112:3113:2516:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2122:5906:0509:4613:1113:3114:2617:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2123:5907:0510:4614:1214:3215:2718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2100:5908:0511:4715:1215:3216:2719:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2101:5909:0612:4716:1316:3317:2820:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2002:5910:0613:4717:1317:3318:2821:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2003:5911:0614:4718:1318:3319:2922:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2004:5912:0615:4719:1419:3420:2923:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2005:5913:0616:4820:1420:3421:2900:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2006:5914:0717:4821:1521:3522:3001:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2007:5915:0718:4822:1522:3523:3002:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2008:5916:0719:4823:1523:3500:3003:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2009:5917:0720:4800:1500:3501:3104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0018:0821:4901:1601:3602:3105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0019:0822:4902:1602:3603:3106:18