اوقات شرعی به افق طاقانک
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی طاقانک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طاقانک

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طاقانک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:0513:0316:4420:0220:2121:1400:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0414:0317:4521:0321:2222:1501:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0415:0318:4522:0322:2323:1602:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0316:0419:4523:0423:2300:1703:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0317:0420:4500:0500:2401:1704:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0318:0421:4501:0501:2502:1805:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0219:0422:4502:0602:2503:1906:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:0220:0423:4503:0603:2604:2007:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2614:0221:0400:4504:0704:2705:2108:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:0122:0401:4505:0805:2706:2109:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0123:0402:4606:0806:2807:2210:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2417:0100:0503:4607:0907:2908:2311:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2418:0001:0504:4608:0908:2909:2312:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2319:0002:0505:4609:1009:3010:2413:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2320:0003:0506:4610:1010:3011:2514:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2221:0004:0507:4611:1111:3112:2515:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2222:0005:0508:4712:1112:3113:2616:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2223:0006:0609:4713:1213:3214:2617:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0007:0610:4714:1214:3215:2718:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2101:0008:0611:4715:1315:3316:2819:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2101:5909:0612:4716:1316:3317:2820:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2102:5910:0613:4717:1417:3418:2921:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2103:5911:0714:4818:1418:3419:2922:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2105:0012:0715:4819:1419:3420:2923:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0013:0716:4820:1520:3521:3000:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0014:0717:4821:1521:3522:3001:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0015:0818:4822:1522:3523:3102:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0016:0819:4923:1623:3600:3103:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0017:0820:4900:1600:3601:3104:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0018:0821:4901:1601:3602:3105:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0019:0822:4902:1602:3603:3206:19