اوقات شرعی به افق طاقانک
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی طاقانک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طاقانک

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طاقانک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0513:0316:4420:0220:2121:1400:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0414:0317:4521:0321:2222:1501:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0415:0318:4522:0322:2323:1602:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0416:0419:4523:0423:2300:1603:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0420:4500:0400:2401:1704:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0318:0421:4501:0501:2502:1805:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0219:0422:4502:0602:2503:1906:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0220:0423:4503:0603:2604:2007:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2614:0221:0400:4504:0704:2705:2008:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0122:0401:4505:0805:2706:2109:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:0123:0402:4606:0806:2807:2210:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0100:0503:4607:0907:2808:2311:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2418:0001:0504:4608:0908:2909:2312:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0002:0505:4609:1009:3010:2413:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2320:0003:0506:4610:1010:3011:2514:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0004:0507:4611:1111:3112:2515:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0005:0508:4712:1112:3113:2616:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2223:0006:0609:4713:1213:3214:2617:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2200:0007:0610:4714:1214:3215:2718:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0008:0611:4715:1315:3316:2719:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2101:5909:0612:4716:1316:3317:2820:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2102:5910:0613:4717:1317:3318:2821:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2103:5911:0714:4818:1418:3419:2922:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2105:0012:0715:4819:1419:3420:2923:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0013:0716:4820:1520:3521:3000:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0014:0717:4821:1521:3522:3001:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0015:0718:4822:1522:3523:3002:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0016:0819:4923:1623:3600:3103:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0017:0820:4900:1600:3601:3104:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0018:0821:4901:1601:3602:3105:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0019:0822:4902:1602:3603:3206:19