اوقات شرعی به افق شیخ شبان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی شیخ شبان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیخ شبان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیخ شبان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0513:0416:4620:0420:2321:1600:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0514:0417:4621:0421:2422:1701:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0415:0418:4622:0522:2423:1802:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0416:0419:4623:0623:2500:1903:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0520:4700:0600:2601:1904:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0318:0521:4701:0701:2602:2005:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0219:0522:4702:0702:2703:2106:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0220:0523:4703:0803:2804:2207:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0221:0500:4704:0904:2805:2308:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0122:0501:4705:0905:2906:2309:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0123:0502:4706:1006:3007:2410:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0100:0503:4707:1007:3008:2511:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0001:0604:4808:1108:3109:2612:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0002:0605:4809:1209:3110:2613:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0003:0606:4810:1210:3211:2714:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0004:0607:4811:1311:3312:2715:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0005:0608:4812:1312:3313:2816:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0006:0709:4813:1413:3414:2917:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:0007:0710:4914:1414:3415:2918:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:0008:0711:4915:1415:3516:3019:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2101:5909:0712:4916:1516:3517:3020:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2002:5910:0713:4917:1517:3518:3121:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2003:5911:0814:4918:1618:3619:3122:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2004:5912:0815:5019:1619:3620:3223:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0013:0816:5020:1620:3721:3200:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0014:0817:5021:1721:3722:3301:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0015:0818:5022:1722:3723:3302:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0016:0919:5023:1723:3800:3303:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0017:0920:5100:1800:3801:3304:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0018:0921:5101:1801:3802:3405:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0019:0922:5102:1802:3803:3406:19