اوقات شرعی به افق شیخ شبان
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی شیخ شبان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیخ شبان

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق شیخ شبان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2106:0113:0916:5120:1820:3921:3400:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2107:0114:1017:5221:1921:3922:3401:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2208:0115:1018:5222:1922:3923:3402:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2209:0116:1019:5223:1923:3900:3503:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2210:0217:1020:5200:1900:3901:3504:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2311:0218:1121:5201:1901:3902:3505:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2312:0219:1122:5302:1902:3903:3506:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0320:1123:5303:1903:3904:3507:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2414:0321:1100:5304:1904:3905:3508:22
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0322:1101:5305:1905:3906:3509:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2516:0423:1202:5306:1906:3907:3410:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2617:0400:1203:5407:1907:3908:3411:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:0501:1204:5408:1908:3909:3412:23
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2719:0502:1205:5409:1909:3910:3413:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0603:1206:5410:1910:3911:3414:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:0604:1207:5411:1911:3812:3315:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:0705:1308:5512:1812:3813:3316:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:0706:1309:5513:1813:3814:3317:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:0807:1310:5514:1814:3815:3218:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:0808:1311:5515:1815:3716:3219:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3202:0909:1312:5516:1716:3717:3120:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0910:1313:5517:1717:3718:3121:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:1011:1314:5518:1718:3619:3022:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3405:1012:1415:5619:1619:3620:3023:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3506:1113:1416:5620:1620:3621:2900:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3607:1214:1417:5621:1521:3522:2901:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3708:1215:1418:5622:1522:3523:2802:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1316:1419:5623:1523:3400:2703:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1417:1420:5600:1400:3401:2704:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3911:1418:1421:5601:1301:3302:2605:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:1519:1422:5602:1302:3203:2506:27