اوقات شرعی به افق شیخ شبان
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی شیخ شبان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیخ شبان

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق شیخ شبان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2106:0113:1016:5120:1820:3921:3400:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0114:1017:5221:1921:3922:3401:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2208:0115:1018:5222:1922:3923:3502:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2209:0116:1019:5223:1923:3900:3503:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0217:1020:5200:1900:3901:3504:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2311:0218:1121:5201:1901:3902:3505:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0219:1122:5302:1902:3903:3506:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2413:0320:1123:5303:1903:3904:3507:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0321:1100:5304:1904:3905:3508:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2515:0422:1101:5305:1905:3906:3509:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:0423:1202:5306:1906:3907:3410:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2617:0400:1203:5407:1907:3908:3411:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:0501:1204:5408:1908:3909:3412:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0502:1205:5409:1909:3910:3413:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0603:1206:5410:1910:3911:3414:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:0604:1207:5411:1911:3812:3315:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:0705:1308:5512:1812:3813:3316:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:0706:1309:5513:1813:3814:3317:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:0807:1310:5514:1814:3815:3218:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:0808:1311:5515:1815:3716:3219:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:0909:1312:5516:1716:3717:3120:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:0910:1313:5517:1717:3718:3121:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:1011:1314:5518:1718:3619:3022:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:1112:1415:5619:1619:3620:3023:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3506:1113:1416:5620:1620:3521:2900:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:1214:1417:5621:1521:3522:2901:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3708:1215:1418:5622:1522:3423:2802:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1316:1419:5623:1423:3400:2703:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1417:1420:5600:1400:3301:2704:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1418:1421:5601:1301:3302:2605:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1519:1422:5602:1302:3203:2506:27