اوقات شرعی به افق سورشجان
امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی سورشجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سورشجان

یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق سورشجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2206:0113:0916:5020:1720:3721:3300:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2207:0114:0917:5121:1821:3822:3301:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2308:0215:1018:5122:1822:3823:3302:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2309:0216:1019:5123:1823:3800:3303:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2310:0217:1020:5100:1800:3801:3304:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0318:1021:5201:1801:3802:3305:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2412:0319:1122:5202:1802:3803:3306:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0320:1123:5203:1803:3804:3307:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2514:0421:1100:5204:1804:3805:3308:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0422:1101:5205:1805:3806:3309:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0423:1102:5306:1806:3807:3310:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0500:1203:5307:1807:3808:3311:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2718:0501:1204:5308:1808:3809:3312:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0602:1205:5309:1809:3810:3213:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2820:0603:1206:5310:1810:3811:3214:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0704:1207:5311:1811:3712:3215:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0705:1208:5412:1712:3713:3216:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:0806:1309:5413:1713:3714:3117:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:0807:1310:5414:1714:3715:3118:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0908:1311:5415:1715:3616:3019:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0909:1312:5416:1616:3617:3020:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:1010:1313:5417:1617:3618:3021:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:1011:1314:5518:1618:3519:2922:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1112:1315:5519:1519:3520:2823:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1213:1316:5520:1520:3421:2800:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1214:1317:5521:1421:3422:2701:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1315:1418:5522:1422:3323:2702:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1316:1419:5523:1323:3300:2603:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1417:1420:5500:1300:3201:2504:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1518:1421:5501:1201:3202:2505:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1519:1422:5502:1202:3103:2406:27