اوقات شرعی به افق سامان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی سامان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سامان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق سامان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2106:0013:0816:5020:1720:3721:3200:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2107:0014:0917:5021:1721:3722:3301:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2108:0015:0918:5022:1722:3723:3302:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2109:0116:0919:5023:1723:3700:3303:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2210:0117:0920:5100:1700:3701:3304:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2211:0118:0921:5101:1701:3802:3305:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2312:0219:1022:5102:1802:3803:3306:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0220:1023:5103:1803:3804:3307:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2314:0221:1000:5104:1804:3805:3308:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0322:1001:5205:1805:3806:3309:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:0323:1002:5206:1806:3807:3310:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:0300:1103:5207:1707:3708:3311:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:0401:1104:5208:1708:3709:3212:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0402:1105:5209:1709:3710:3213:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0503:1106:5310:1710:3711:3214:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0504:1107:5311:1711:3712:3215:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0605:1108:5312:1712:3713:3116:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:0606:1209:5313:1713:3614:3117:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:0707:1210:5314:1614:3615:3118:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:0708:1211:5315:1615:3616:3019:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:0809:1212:5416:1616:3617:3020:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0810:1213:5417:1517:3518:2921:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:0911:1214:5418:1518:3519:2922:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:1012:1215:5419:1519:3420:2823:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1013:1216:5420:1420:3421:2800:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:1114:1317:5421:1421:3322:2701:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1115:1318:5422:1322:3323:2602:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1216:1319:5423:1323:3200:2603:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1317:1320:5400:1200:3201:2504:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3911:1318:1321:5401:1201:3102:2405:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:1419:1322:5402:1102:3103:2406:25