اوقات شرعی به افق دوزدوزان
امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دوزدوزان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوزدوزان

یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوزدوزان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0613:1817:1020:3020:5121:5000:26
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0613:1817:1120:3120:5221:5200:25
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0513:1817:1120:3220:5321:5300:25
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1806:0513:1817:1120:3320:5421:5400:25
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1706:0413:1917:1120:3320:5521:5500:25
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1606:0313:1917:1220:3420:5621:5600:25
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1506:0313:1917:1220:3520:5621:5700:25
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1406:0213:1917:1220:3620:5721:5800:25
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1306:0213:1917:1220:3620:5821:5900:25
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1206:0113:1917:1220:3720:5922:0000:25
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1206:0113:1917:1320:3820:5922:0000:25
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1106:0113:1917:1320:3821:0022:0100:25
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1006:0013:2017:1320:3921:0122:0200:25
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1006:0013:2017:1320:4021:0122:0300:25
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:0906:0013:2017:1420:4021:0222:0400:25
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5913:2017:1420:4121:0322:0500:25
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5913:2017:1420:4121:0322:0500:25
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5913:2017:1420:4221:0422:0600:25
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:0705:5913:2117:1520:4321:0522:0700:25
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0705:5913:2117:1520:4321:0522:0700:25
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2117:1520:4421:0622:0800:25
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2117:1520:4421:0622:0900:25
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2117:1620:4521:0722:0900:25
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2217:1620:4521:0722:1000:25
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2217:1620:4521:0722:1000:25
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2217:1620:4621:0822:1100:26
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2217:1720:4621:0822:1100:26
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2317:1720:4621:0922:1100:26
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2317:1720:4721:0922:1200:26
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2317:1720:4721:0922:1200:26
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5913:2317:1720:4721:0922:1200:27