اوقات شرعی به افق دوزدوزان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دوزدوزان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوزدوزان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوزدوزان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0613:1817:1120:3020:5221:5100:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0614:1818:1121:3121:5222:5201:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0515:1819:1122:3222:5323:5302:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0416:1820:1123:3323:5400:5403:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0417:1921:1100:3400:5501:5504:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0318:1922:1201:3401:5602:5605:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0319:1923:1202:3502:5703:5706:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1413:0220:1900:1203:3603:5704:5807:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1314:0221:1901:1204:3704:5805:5908:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1215:0122:1902:1305:3705:5907:0009:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1116:0123:1903:1306:3807:0008:0110:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1117:0100:1904:1307:3908:0009:0211:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1018:0001:2005:1308:3909:0110:0212:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0919:0002:2006:1309:4010:0211:0313:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0920:0003:2007:1410:4011:0212:0414:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:5904:2008:1411:4112:0313:0515:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0821:5905:2009:1412:4213:0414:0616:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:5906:2110:1413:4214:0415:0617:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:5907:2111:1514:4315:0516:0718:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:5908:2112:1515:4316:0517:0819:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:5909:2113:1516:4417:0618:0820:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:5910:2114:1517:4418:0619:0921:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:5911:2215:1618:4519:0720:0922:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0604:5912:2216:1619:4520:0721:1023:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:5913:2217:1620:4521:0822:1000:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:5914:2218:1621:4622:0823:1101:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:5915:2219:1722:4623:0800:1102:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:5916:2320:1723:4600:0901:1103:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:5917:2321:1700:4701:0902:1204:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0610:5918:2322:1701:4702:0903:1205:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5919:2323:1702:4703:0904:1206:27