اوقات شرعی به افق دوزدوزان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی دوزدوزان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوزدوزان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوزدوزان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0613:1817:1120:3120:5221:5100:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0614:1818:1121:3121:5322:5201:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0515:1819:1122:3222:5323:5302:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0416:1820:1123:3323:5400:5403:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0417:1921:1100:3400:5501:5504:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0318:1922:1201:3401:5602:5605:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0319:1923:1202:3502:5703:5706:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1413:0220:1900:1203:3603:5804:5807:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1314:0221:1901:1204:3704:5805:5908:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1215:0122:1902:1305:3705:5907:0009:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1116:0123:1903:1306:3807:0008:0110:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1117:0100:1904:1307:3908:0009:0211:25
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1018:0001:2005:1308:3909:0110:0312:25
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0919:0002:2006:1409:4010:0211:0313:25
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0920:0003:2007:1410:4111:0212:0414:25
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:5904:2008:1411:4112:0313:0515:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0821:5905:2009:1412:4213:0414:0616:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0722:5906:2110:1413:4214:0415:0617:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:5907:2111:1514:4315:0516:0718:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0700:5908:2112:1515:4316:0517:0819:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0601:5909:2113:1516:4417:0618:0820:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0602:5910:2114:1517:4418:0619:0921:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0603:5911:2215:1618:4519:0720:0922:25
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0604:5912:2216:1619:4520:0721:1023:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0605:5913:2217:1620:4621:0822:1000:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0606:5914:2218:1621:4622:0823:1101:26
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0607:5915:2219:1722:4623:0800:1102:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0608:5916:2320:1723:4700:0901:1203:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5917:2321:1700:4701:0902:1204:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0610:5918:2322:1701:4702:0903:1205:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5919:2323:1802:4703:0904:1206:27