اوقات شرعی به افق بروجن
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی بروجن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بروجن

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق بروجن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2106:0013:0716:4720:1420:3421:2900:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2107:0014:0717:4721:1421:3422:2901:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2208:0015:0718:4822:1422:3423:2902:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2209:0016:0819:4823:1523:3500:2903:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2210:0117:0820:4800:1500:3501:3004:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2311:0118:0821:4801:1501:3502:3005:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2312:0119:0822:4802:1502:3503:3006:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2413:0220:0823:4903:1503:3504:3007:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2414:0221:0900:4904:1504:3505:3008:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2515:0222:0901:4905:1505:3506:2909:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2516:0323:0902:4906:1506:3507:2910:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2617:0300:0903:5007:1507:3508:2911:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2618:0401:0904:5008:1508:3509:2912:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2719:0402:0905:5009:1509:3410:2913:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2820:0503:1006:5010:1410:3411:2914:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2821:0504:1007:5011:1411:3412:2815:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2922:0605:1008:5012:1412:3413:2816:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3023:0606:1009:5113:1413:3414:2817:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3000:0707:1010:5114:1414:3315:2718:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3101:0708:1011:5115:1315:3316:2719:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3202:0809:1112:5116:1316:3317:2620:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3303:0810:1113:5117:1317:3218:2621:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3304:0911:1114:5118:1218:3219:2522:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3405:0912:1115:5119:1219:3220:2523:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3506:1013:1116:5220:1220:3121:2400:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3607:1114:1117:5221:1121:3122:2401:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3708:1115:1118:5222:1122:3023:2302:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1216:1119:5223:1023:3000:2203:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1217:1120:5200:1000:2901:2204:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1318:1121:5201:0901:2902:2105:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1419:1122:5202:0902:2803:2006:24