اوقات شرعی به افق بروجن
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی بروجن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بروجن

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق بروجن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2106:0013:0716:4720:1420:3421:2900:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2107:0014:0717:4721:1421:3422:2901:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2208:0015:0718:4822:1422:3423:2902:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2209:0016:0719:4823:1523:3500:2903:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2210:0117:0820:4800:1500:3501:3004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2311:0118:0821:4801:1501:3502:3005:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2312:0119:0822:4802:1502:3503:3006:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2413:0220:0823:4903:1503:3504:3007:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2414:0221:0800:4904:1504:3505:3008:19
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2515:0222:0901:4905:1505:3506:2909:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2516:0323:0902:4906:1506:3507:2910:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2617:0300:0903:4907:1507:3508:2911:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:0401:0904:5008:1508:3509:2912:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2719:0402:0905:5009:1509:3410:2913:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0503:1006:5010:1510:3411:2914:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:0504:1007:5011:1411:3412:2815:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:0505:1008:5012:1412:3413:2816:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:0606:1009:5113:1413:3414:2817:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:0707:1010:5114:1414:3315:2718:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:0708:1011:5115:1315:3316:2719:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3202:0809:1012:5116:1316:3317:2620:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0810:1113:5117:1317:3218:2621:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:0911:1114:5118:1318:3219:2622:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3405:0912:1115:5119:1219:3220:2523:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3506:1013:1116:5220:1220:3121:2400:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3607:1014:1117:5221:1121:3122:2401:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1115:1118:5222:1122:3023:2302:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1216:1119:5223:1023:3000:2303:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1217:1120:5200:1000:2901:2204:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3911:1318:1121:5201:0901:2902:2105:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:1319:1122:5202:0902:2803:2106:24