اوقات شرعی به افق دوآب چهارمحال
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی دوآب چهارمحال

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوآب چهارمحال

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوآب چهارمحال
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0713:0516:4620:0320:2321:1500:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0614:0517:4621:0421:2322:1601:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0615:0518:4622:0522:2423:1702:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0516:0519:4623:0523:2500:1803:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0517:0520:4600:0600:2601:1904:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0418:0521:4601:0701:2602:2005:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0419:0622:4702:0702:2703:2006:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0420:0623:4703:0803:2704:2107:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0321:0600:4704:0804:2805:2208:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0322:0601:4705:0905:2906:2309:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0323:0602:4706:1006:2907:2310:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0200:0603:4707:1007:3008:2411:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0201:0604:4708:1108:3009:2512:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0202:0705:4709:1109:3110:2513:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0203:0706:4810:1210:3211:2614:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0204:0707:4811:1211:3212:2715:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0205:0708:4812:1312:3313:2716:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0106:0709:4813:1313:3314:2817:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0107:0710:4814:1414:3415:2818:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0108:0811:4915:1415:3416:2919:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0109:0812:4916:1516:3517:2920:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2303:0110:0813:4917:1517:3518:3021:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:0111:0814:4918:1518:3519:3022:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0112:0815:4919:1619:3620:3123:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0113:0916:4920:1620:3621:3100:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0114:0917:5021:1621:3622:3201:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0215:0918:5022:1722:3723:3202:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0216:0919:5023:1723:3700:3203:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0217:1020:5000:1700:3701:3204:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0218:1021:5101:1801:3802:3305:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0219:1022:5102:1802:3803:3306:21