اوقات شرعی به افق اردل
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اردل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اردل

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اردل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0613:0416:4520:0220:2221:1400:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0614:0417:4521:0321:2222:1501:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0515:0418:4522:0422:2323:1602:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0516:0419:4523:0423:2400:1703:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0417:0420:4500:0500:2401:1704:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0418:0521:4501:0501:2502:1805:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0319:0522:4502:0602:2603:1906:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0320:0523:4503:0703:2604:2007:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0321:0500:4604:0704:2705:2008:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0222:0501:4605:0805:2706:2109:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0223:0502:4606:0806:2807:2210:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0200:0503:4607:0907:2908:2311:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0201:0504:4608:1008:2909:2312:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0102:0605:4609:1009:3010:2413:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0103:0606:4610:1110:3011:2514:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0104:0607:4711:1111:3112:2515:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0105:0608:4712:1212:3113:2616:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0106:0609:4713:1213:3214:2617:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0107:0710:4714:1214:3215:2718:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0108:0711:4715:1315:3316:2719:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0109:0712:4716:1316:3317:2820:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2303:0110:0713:4817:1417:3418:2821:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:0111:0714:4818:1418:3419:2922:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0112:0815:4819:1419:3420:2923:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0113:0816:4820:1520:3521:3000:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0114:0817:4821:1521:3522:3001:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0115:0818:4922:1522:3523:3002:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0116:0819:4923:1623:3600:3103:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0117:0920:4900:1600:3601:3104:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0218:0921:4901:1601:3602:3105:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0219:0922:5002:1702:3603:3106:20