اوقات شرعی به افق اردل
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اردل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اردل

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اردل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0613:0416:4520:0220:2121:1400:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0614:0417:4521:0321:2222:1501:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0515:0418:4522:0322:2323:1602:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0516:0419:4523:0423:2300:1603:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0417:0420:4500:0500:2401:1704:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0418:0421:4501:0501:2502:1805:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0419:0522:4502:0602:2503:1906:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0320:0523:4503:0703:2604:2007:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0321:0500:4604:0704:2705:2008:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0322:0501:4605:0805:2706:2109:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0223:0502:4606:0806:2807:2210:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0200:0503:4607:0907:2808:2211:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0201:0504:4608:0908:2909:2312:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0202:0605:4609:1009:3010:2413:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0103:0606:4610:1010:3011:2414:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0104:0607:4711:1111:3112:2515:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0105:0608:4712:1112:3113:2616:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0106:0609:4713:1213:3214:2617:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0107:0710:4714:1214:3215:2718:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0108:0711:4715:1315:3316:2719:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0109:0712:4716:1316:3317:2820:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0110:0713:4817:1417:3418:2821:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:0111:0714:4818:1418:3419:2922:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0112:0815:4819:1419:3420:2923:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0113:0816:4820:1520:3521:3000:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0114:0817:4821:1521:3522:3001:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0115:0818:4922:1522:3523:3002:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0116:0819:4923:1623:3600:3103:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0117:0920:4900:1600:3601:3104:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0118:0921:4901:1601:3602:3105:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0219:0922:4902:1602:3603:3106:20