اوقات شرعی به افق قره آغاج(آ-شرقی)
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی قره آغاج(آ-شرقی)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره آغاج(آ-شرقی)

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قره آغاج(آ-شرقی)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0913:1917:1020:2920:5021:4800:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0814:1918:1021:3021:5122:4901:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0815:1919:1022:3122:5223:5002:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0716:1920:1023:3123:5200:5103:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0617:1921:1000:3200:5301:5204:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0618:1922:1101:3301:5402:5305:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0519:1923:1102:3402:5503:5406:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0520:2000:1103:3403:5604:5507:26
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1814:0521:2001:1104:3504:5605:5608:26
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0422:2002:1205:3605:5706:5709:26
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1616:0423:2003:1206:3606:5807:5810:26
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1617:0300:2004:1207:3707:5808:5811:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1518:0301:2005:1208:3808:5909:5912:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1519:0302:2006:1209:3810:0011:0013:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1420:0303:2107:1310:3911:0012:0114:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1421:0204:2108:1311:3912:0113:0215:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1322:0205:2109:1312:4013:0214:0216:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1323:0206:2110:1313:4114:0215:0317:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1200:0207:2111:1414:4115:0316:0418:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1201:0208:2212:1415:4216:0317:0419:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1202:0209:2213:1416:4217:0418:0520:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1203:0210:2214:1417:4218:0419:0521:27
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1104:0211:2215:1418:4319:0520:0622:27
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1105:0212:2216:1519:4320:0521:0623:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1106:0213:2317:1520:4421:0522:0700:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1107:0214:2318:1521:4422:0623:0701:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1108:0215:2319:1522:4423:0600:0802:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1109:0216:2320:1623:4500:0601:0803:28
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1110:0217:2321:1600:4501:0702:0804:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1111:0218:2422:1601:4502:0703:0905:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1212:0219:2423:1602:4503:0704:0906:29