اوقات شرعی به افق قره آغاج(آ-شرقی)
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی قره آغاج(آ-شرقی)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره آغاج(آ-شرقی)

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قره آغاج(آ-شرقی)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0913:1917:1020:2920:5021:4800:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0814:1918:1021:3021:5122:4901:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0815:1919:1022:3022:5123:5002:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0716:1920:1023:3123:5200:5103:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0717:1921:1000:3200:5301:5204:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0618:1922:1101:3301:5402:5305:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0619:1923:1102:3302:5503:5406:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0520:1900:1103:3403:5504:5507:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0521:2001:1104:3504:5605:5608:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1715:0422:2002:1105:3605:5706:5709:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1716:0423:2003:1206:3606:5807:5710:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0400:2004:1207:3707:5808:5811:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0301:2005:1208:3708:5909:5912:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1519:0302:2006:1209:3810:0011:0013:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0303:2107:1310:3911:0012:0114:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1421:0204:2108:1311:3912:0113:0115:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1322:0205:2109:1312:4013:0114:0216:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1323:0206:2110:1313:4014:0215:0317:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1200:0207:2111:1314:4115:0316:0318:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1201:0208:2212:1415:4116:0317:0419:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1202:0209:2213:1416:4217:0418:0520:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1203:0210:2214:1417:4218:0419:0521:27
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1104:0211:2215:1418:4319:0420:0622:27
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1105:0212:2216:1519:4320:0521:0623:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1106:0213:2317:1520:4421:0522:0700:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1107:0214:2318:1521:4422:0623:0701:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1108:0215:2319:1522:4423:0600:0802:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1109:0216:2320:1623:4500:0601:0803:28
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1110:0217:2321:1600:4501:0702:0804:28
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1111:0218:2422:1601:4502:0703:0905:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1212:0219:2423:1602:4503:0704:0906:28