اوقات شرعی به افق جواد آباد ورامین
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی جواد آباد ورامین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جواد آباد ورامین

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جواد آباد ورامین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5513:0016:4720:0520:2521:2100:10
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5413:0016:4720:0620:2621:2200:10
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5413:0016:4720:0720:2721:2300:10
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5313:0016:4820:0720:2821:2400:10
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5313:0016:4820:0820:2821:2500:10
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5213:0016:4820:0920:2921:2600:10
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5213:0116:4820:0920:3021:2700:10
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5113:0116:4820:1020:3121:2800:10
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5113:0116:4820:1120:3121:2800:10
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5113:0116:4920:1120:3221:2900:10
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5013:0116:4920:1220:3321:3000:10
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:0705:5013:0116:4920:1320:3321:3100:10
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:0705:5013:0116:4920:1320:3421:3200:10
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:0605:4913:0216:4920:1420:3521:3200:10
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:0605:4913:0216:5020:1420:3521:3300:10
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:0505:4913:0216:5020:1520:3621:3400:10
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:0505:4913:0216:5020:1620:3621:3400:10
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:0505:4913:0216:5020:1620:3721:3500:10
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:0405:4813:0216:5020:1720:3721:3600:10
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0405:4813:0316:5120:1720:3821:3600:10
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0405:4813:0316:5120:1820:3821:3700:11
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4813:0316:5120:1820:3921:3700:11
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4813:0316:5120:1820:3921:3800:11
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4813:0316:5120:1920:4021:3800:11
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4813:0416:5220:1920:4021:3900:11
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4813:0416:5220:2020:4121:3900:11
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4813:0416:5220:2020:4121:4000:11
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4913:0416:5220:2020:4121:4000:12
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4913:0516:5320:2020:4121:4000:12
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0305:4913:0516:5320:2120:4221:4100:12
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0405:4913:0516:5320:2120:4221:4100:12