اوقات شرعی به افق فیروزکوه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی فیروزکوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیروزکوه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فیروزکوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0905:4912:5616:4420:0220:2321:1900:05
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0806:4913:5617:4421:0321:2322:2001:05
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0707:4814:5618:4422:0422:2423:2102:05
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0608:4715:5619:4423:0423:2500:2203:05
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0509:4716:5620:4400:0500:2601:2304:05
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0410:4617:5621:4501:0601:2702:2405:05
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0311:4618:5622:4502:0702:2703:2506:05
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0312:4519:5623:4503:0703:2804:2607:05
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0213:4520:5600:4504:0804:2905:2608:05
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0114:4521:5701:4505:0905:2906:2709:05
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:4422:5702:4606:0906:3007:2810:05
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0016:4423:5703:4607:1007:3108:2911:05
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5917:4400:5704:4608:1008:3109:3012:05
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5918:4301:5705:4609:1109:3210:3013:05
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5819:4302:5706:4610:1210:3311:3114:05
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5820:4303:5707:4711:1211:3312:3215:05
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4304:5808:4712:1312:3413:3316:05
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5722:4305:5809:4713:1313:3414:3317:05
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5723:4206:5810:4714:1414:3515:3418:05
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4207:5811:4715:1415:3516:3419:05
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5601:4208:5812:4816:1516:3617:3520:06
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5602:4209:5913:4817:1517:3618:3621:06
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5603:4210:5914:4818:1618:3719:3622:06
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:4211:5915:4819:1619:3720:3723:06
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4212:5916:4920:1620:3821:3700:06
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4214:0017:4921:1721:3822:3701:06
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4215:0018:4922:1722:3823:3802:06
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4316:0019:4923:1723:3900:3803:07
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:4317:0020:4900:1800:3901:3804:07
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5610:4318:0021:5001:1801:3902:3905:07
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5611:4319:0122:5002:1802:3903:3906:07