اوقات شرعی به افق فشم
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی فشم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فشم

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فشم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5413:0116:4920:0820:2821:2500:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5314:0117:4921:0921:2922:2601:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5215:0118:4922:0922:3023:2702:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5216:0119:5023:1023:3100:2803:10
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5117:0120:5000:1100:3101:2904:10
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5118:0121:5001:1101:3202:3005:10
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5019:0122:5002:1202:3303:3106:10
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5020:0123:5003:1303:3404:3107:10
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5021:0100:5104:1404:3405:3208:10
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:4922:0201:5105:1405:3506:3309:10
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:4923:0202:5106:1506:3607:3410:10
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:4800:0203:5107:1507:3608:3511:10
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:4801:0204:5108:1608:3709:3612:10
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:4802:0205:5209:1709:3810:3613:10
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:4803:0206:5210:1710:3811:3714:10
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:4704:0307:5211:1811:3912:3815:10
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:4705:0308:5212:1812:3913:3916:10
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:4706:0309:5213:1913:4014:3917:10
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:4707:0310:5314:1914:4115:4018:10
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:4708:0311:5315:2015:4116:4019:10
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:4709:0412:5316:2016:4217:4120:10
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:4710:0413:5317:2117:4218:4121:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:4711:0414:5418:2118:4219:4222:11
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:4712:0415:5419:2219:4320:4223:11
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:4713:0416:5420:2220:4321:4300:11
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:4714:0517:5421:2221:4422:4301:11
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:4715:0518:5422:2322:4423:4402:11
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:4716:0519:5523:2323:4400:4403:11
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:4717:0520:5500:2300:4401:4404:12
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:4718:0521:5501:2301:4502:4505:12
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:4819:0622:5502:2402:4503:4506:12