اوقات شرعی به افق سیه رود
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی سیه رود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سیه رود

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سیه رود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0813:2317:1720:3720:5922:0000:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0814:2318:1721:3822:0023:0101:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0715:2319:1722:3923:0100:0202:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0616:2320:1723:4000:0201:0303:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0617:2321:1800:4101:0202:0404:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0518:2322:1801:4102:0303:0505:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0519:2323:1802:4203:0404:0606:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1313:0420:2300:1803:4304:0505:0707:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1214:0421:2301:1904:4405:0606:0808:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1115:0322:2402:1905:4406:0607:0909:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1016:0323:2403:1906:4507:0708:1010:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1017:0200:2404:1907:4608:0809:1111:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0918:0201:2405:2008:4609:0910:1212:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0819:0202:2406:2009:4710:0911:1213:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0820:0103:2407:2010:4811:1012:1314:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0721:0104:2508:2011:4812:1113:1415:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0722:0105:2509:2112:4913:1114:1516:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0623:0106:2510:2113:5014:1215:1617:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0600:0007:2511:2114:5015:1216:1618:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0501:0008:2512:2115:5116:1317:1719:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0502:0009:2613:2216:5117:1418:1820:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0503:0010:2614:2217:5218:1419:1821:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0404:0011:2615:2218:5219:1420:1922:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0405:0012:2616:2219:5220:1521:1923:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0406:0013:2617:2320:5321:1522:2000:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0407:0014:2718:2321:5322:1623:2001:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0408:0015:2719:2322:5423:1600:2102:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0409:0016:2720:2323:5400:1601:2103:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0410:0117:2721:2400:5401:1702:2104:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0411:0118:2822:2401:5402:1703:2105:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0412:0119:2823:2402:5503:1704:2206:30