اوقات شرعی به افق سیه رود
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی سیه رود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سیه رود

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سیه رود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0813:2317:1720:3720:5921:5900:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0814:2318:1721:3822:0023:0001:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0715:2319:1722:3923:0100:0102:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0616:2320:1723:4000:0101:0303:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0617:2321:1800:4001:0202:0404:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0518:2322:1801:4102:0303:0505:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0519:2323:1802:4203:0404:0606:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1313:0420:2300:1803:4304:0505:0707:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1214:0421:2301:1904:4405:0606:0808:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1115:0322:2402:1905:4406:0607:0909:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1016:0323:2403:1906:4507:0708:1010:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1017:0200:2404:1907:4608:0809:1111:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0918:0201:2405:2008:4609:0910:1112:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0819:0202:2406:2009:4710:0911:1213:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0820:0103:2407:2010:4811:1012:1314:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0721:0104:2508:2011:4812:1113:1415:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0722:0105:2509:2112:4913:1114:1516:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0623:0106:2510:2113:4914:1215:1517:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0600:0107:2511:2114:5015:1216:1618:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0501:0008:2512:2115:5016:1317:1719:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0502:0009:2613:2216:5117:1318:1720:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0503:0010:2614:2217:5118:1419:1821:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0404:0011:2615:2218:5219:1420:1922:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0405:0012:2616:2219:5220:1521:1923:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0406:0013:2617:2320:5321:1522:2000:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0407:0014:2718:2321:5322:1623:2001:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0408:0015:2719:2322:5323:1600:2002:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0409:0016:2720:2323:5400:1601:2103:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0410:0017:2721:2300:5401:1702:2104:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0411:0118:2722:2401:5402:1703:2105:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0412:0119:2823:2402:5503:1704:2206:29