اوقات شرعی به افق حسن آباد تهران
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی حسن آباد تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسن آباد تهران

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حسن آباد تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5613:0216:4920:0820:2821:2400:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5514:0217:4921:0821:2922:2501:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5515:0218:5022:0922:2923:2602:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1408:5416:0219:5023:1023:3000:2703:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5417:0220:5000:1100:3101:2804:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1210:5318:0221:5001:1101:3202:2905:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5319:0222:5002:1202:3203:2906:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5320:0223:5003:1303:3304:3007:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1013:5221:0300:5104:1304:3405:3108:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:5222:0301:5105:1405:3506:3209:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5123:0302:5106:1506:3507:3310:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0816:5100:0303:5107:1507:3608:3411:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5101:0304:5108:1608:3709:3412:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0718:5102:0305:5209:1609:3710:3513:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:5003:0406:5210:1710:3811:3614:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0620:5004:0407:5211:1711:3812:3715:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5005:0408:5212:1812:3913:3716:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0522:5006:0409:5213:1813:3914:3817:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0523:5007:0410:5314:1914:4015:3818:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5008:0411:5315:1915:4016:3919:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0401:5009:0512:5316:2016:4117:4020:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0402:5010:0513:5317:2017:4118:4021:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:4911:0514:5318:2118:4219:4122:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:5012:0515:5419:2119:4220:4123:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:5013:0616:5420:2220:4321:4100:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5014:0617:5421:2221:4322:4201:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5015:0618:5422:2222:4323:4202:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5016:0619:5523:2223:4400:4303:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5017:0620:5500:2300:4401:4304:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:5018:0721:5501:2301:4402:4305:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:5019:0722:5502:2302:4403:4306:14