اوقات شرعی به افق حسن آباد تهران
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی حسن آباد تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسن آباد تهران

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حسن آباد تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5613:0216:4920:0720:2821:2400:12
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1606:5614:0217:4921:0821:2922:2501:12
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1507:5515:0218:4922:0922:2923:2602:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1408:5516:0219:5023:1023:3000:2703:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5417:0220:5000:1000:3101:2704:12
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5418:0221:5001:1101:3202:2805:12
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5319:0222:5002:1202:3203:2906:12
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1112:5320:0223:5003:1203:3304:3007:12
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:5221:0300:5104:1304:3405:3108:12
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:5222:0301:5105:1405:3406:3209:12
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:5223:0302:5106:1406:3507:3310:12
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:5100:0303:5107:1507:3608:3311:12
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:5101:0304:5108:1608:3609:3412:12
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0718:5102:0305:5109:1609:3710:3513:12
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:5003:0306:5210:1710:3811:3614:12
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0620:5004:0407:5211:1711:3812:3615:12
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:5005:0408:5212:1812:3913:3716:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:5006:0409:5213:1813:3914:3817:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0523:5007:0410:5314:1914:4015:3818:12
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:5008:0411:5315:1915:4016:3919:12
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5009:0512:5316:2016:4117:3920:12
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0402:5010:0513:5317:2017:4118:4021:12
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0403:4911:0514:5318:2118:4219:4022:12
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:5012:0515:5419:2119:4220:4123:13
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:5013:0516:5420:2120:4221:4100:13
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:5014:0617:5421:2221:4322:4201:13
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:5015:0618:5422:2222:4323:4202:13
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:5016:0619:5423:2223:4400:4303:13
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:5017:0620:5500:2300:4401:4304:13
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:5018:0721:5501:2301:4402:4305:14
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:5019:0722:5502:2302:4403:4306:14