اوقات شرعی به افق سلطان آباد تهران
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی سلطان آباد تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلطان آباد تهران

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سلطان آباد تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5613:0216:5020:0820:2921:2500:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:5514:0217:5021:0921:3022:2601:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:5515:0218:5022:1022:3023:2702:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5416:0219:5023:1123:3100:2803:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5417:0220:5100:1100:3201:2904:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1210:5318:0321:5101:1201:3302:3005:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5319:0322:5102:1302:3303:3006:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1012:5320:0323:5103:1303:3404:3107:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:5221:0300:5104:1404:3505:3208:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:5222:0301:5105:1505:3506:3309:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:5123:0302:5206:1506:3607:3410:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0816:5100:0303:5207:1607:3708:3511:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0717:5101:0404:5208:1708:3709:3512:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0618:5102:0405:5209:1709:3810:3613:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0619:5003:0406:5210:1810:3911:3714:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0620:5004:0407:5311:1811:3912:3815:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0521:5005:0408:5312:1912:4013:3816:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0522:5006:0409:5313:1913:4014:3917:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0523:5007:0510:5314:2014:4115:3918:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0400:5008:0511:5315:2015:4116:4019:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0401:4909:0512:5416:2116:4217:4120:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0402:4910:0513:5417:2117:4218:4121:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:4911:0514:5418:2218:4319:4222:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:4912:0615:5419:2219:4320:4223:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:4913:0616:5520:2220:4321:4300:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5014:0617:5521:2321:4422:4301:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5015:0618:5522:2322:4423:4302:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5016:0719:5523:2323:4400:4403:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5017:0720:5500:2400:4501:4404:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:5018:0721:5601:2401:4502:4405:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:5019:0722:5602:2402:4503:4406:14