اوقات شرعی به افق کیلان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی کیلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کیلان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کیلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5212:5816:4620:0420:2521:2100:08
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5113:5817:4621:0521:2522:2201:08
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5114:5818:4622:0622:2623:2302:08
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5015:5819:4623:0623:2700:2403:08
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5016:5820:4600:0700:2801:2504:08
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:4917:5821:4701:0801:2802:2505:08
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:4918:5922:4702:0902:2903:2606:08
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:4819:5923:4703:0903:3004:2707:08
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:4820:5900:4704:1004:3105:2808:08
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:4821:5901:4705:1105:3106:2909:08
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:4722:5902:4806:1106:3207:3010:08
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:4723:5903:4807:1207:3308:3011:08
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:4700:5904:4808:1208:3309:3112:08
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:4602:0005:4809:1309:3410:3213:08
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:4603:0006:4810:1410:3411:3314:08
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:4604:0007:4911:1411:3512:3315:08
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:4605:0008:4912:1512:3613:3416:08
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:4606:0009:4913:1513:3614:3517:08
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:4607:0110:4914:1614:3715:3518:08
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:4508:0111:4915:1615:3716:3619:08
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:4509:0112:5016:1716:3817:3620:08
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:4510:0113:5017:1717:3818:3721:08
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:4511:0114:5018:1718:3919:3822:09
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:4512:0215:5019:1819:3920:3823:09
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:4513:0216:5020:1820:3921:3800:09
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:4614:0217:5121:1921:4022:3901:09
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:4615:0218:5122:1922:4023:3902:09
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:4616:0219:5123:1923:4000:4003:09
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:4617:0320:5100:1900:4101:4004:10
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:4618:0321:5201:2001:4102:4005:10
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:4619:0322:5202:2002:4103:4006:10