اوقات شرعی به افق رودهن
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
اوقات شرعی رودهن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رودهن

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:21
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رودهن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5723:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5723:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5311:5715:2118:0018:1618:5723:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5311:5715:2218:0118:1618:5723:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5311:5715:2218:0118:1618:5723:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5715:2218:0118:1718:5723:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5715:2218:0118:1718:5823:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5715:2218:0118:1718:5823:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5815:2318:0118:1718:5823:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5815:2318:0118:1718:5823:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5815:2318:0118:1718:5823:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5411:5815:2318:0218:1718:5923:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5511:5815:2318:0218:1818:5923:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷04:4105:5511:5815:2418:0218:1818:5923:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5511:5915:2418:0218:1818:5923:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5511:5915:2418:0218:1819:0023:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5511:5915:2418:0318:1819:0023:22
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5511:5915:2518:0318:1919:0023:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5611:5915:2518:0318:1919:0023:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5611:5915:2518:0318:1919:0023:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷04:4205:5612:0015:2518:0318:1919:0123:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷04:4305:5612:0015:2518:0418:1919:0123:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷04:4305:5612:0015:2618:0418:2019:0123:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷04:4305:5712:0015:2618:0418:2019:0123:23
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:4305:5712:0015:2618:0418:2019:0223:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4305:5712:0115:2618:0418:2019:0223:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷04:4305:5712:0115:2718:0518:2119:0223:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷04:4405:5712:0115:2718:0518:2119:0223:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷04:4405:5812:0115:2718:0518:2119:0323:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷04:4405:5812:0215:2718:0518:2119:0323:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷04:4405:5812:0215:2718:0518:2119:0323:25