اوقات شرعی به افق جلفا
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی جلفا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جلفا

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جلفا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:1013:2417:1820:3921:0122:0100:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0914:2418:1921:4022:0223:0201:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0815:2419:1922:4123:0300:0402:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0816:2420:1923:4200:0301:0503:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0717:2521:1900:4201:0402:0604:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0618:2522:2001:4302:0503:0705:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0619:2523:2002:4403:0604:0806:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1413:0520:2500:2003:4504:0705:0907:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1314:0521:2501:2004:4505:0706:1008:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1215:0422:2502:2105:4606:0807:1109:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1116:0423:2503:2106:4707:0908:1210:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1117:0400:2504:2107:4808:1009:1311:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1018:0301:2605:2108:4809:1010:1412:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0919:0302:2606:2209:4910:1111:1413:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0920:0303:2607:2210:5011:1212:1514:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0821:0204:2608:2211:5012:1213:1615:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0822:0205:2609:2212:5113:1314:1716:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0723:0206:2710:2313:5114:1415:1717:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0700:0207:2711:2314:5215:1416:1818:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0601:0208:2712:2315:5216:1517:1919:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0602:0209:2713:2316:5317:1518:1920:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0603:0110:2714:2417:5318:1619:2021:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0504:0111:2815:2418:5419:1620:2122:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0505:0112:2816:2419:5420:1721:2123:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0506:0113:2817:2420:5521:1722:2200:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0507:0114:2818:2521:5522:1723:2201:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0508:0215:2819:2522:5523:1800:2202:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0509:0216:2920:2523:5600:1801:2303:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0510:0217:2921:2500:5601:1802:2304:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0511:0218:2922:2501:5602:1903:2305:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0512:0219:2923:2602:5603:1904:2406:31