اوقات شرعی به افق سنگان تهران
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی سنگان تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگان تهران

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگان تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5513:0216:5020:0920:2921:2600:11
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5414:0217:5021:0921:3022:2701:11
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5415:0218:5022:1022:3123:2802:11
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5316:0219:5123:1123:3100:2803:11
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5317:0220:5100:1200:3201:2904:11
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5218:0221:5101:1201:3302:3005:11
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:5219:0222:5102:1302:3403:3106:11
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:5120:0223:5103:1403:3404:3207:11
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:5121:0300:5204:1404:3505:3308:11
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:5122:0301:5205:1505:3606:3409:11
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:5023:0302:5206:1606:3707:3510:11
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:5000:0303:5207:1607:3708:3611:11
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:5001:0304:5208:1708:3809:3612:11
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0418:4902:0305:5309:1809:3810:3713:11
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:4903:0306:5310:1810:3911:3814:11
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:4904:0407:5311:1911:4012:3915:11
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0321:4905:0408:5312:1912:4013:3916:11
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0322:4906:0409:5313:2013:4114:4017:11
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0223:4807:0410:5414:2014:4115:4018:11
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0200:4808:0411:5415:2115:4216:4119:11
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0201:4809:0512:5416:2116:4217:4220:12
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:4810:0513:5417:2217:4318:4221:12
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0203:4811:0514:5518:2218:4319:4322:12
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0104:4812:0515:5519:2219:4420:4323:12
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0105:4813:0516:5520:2320:4421:4400:12
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0106:4814:0617:5521:2321:4422:4401:12
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0107:4815:0618:5522:2422:4523:4402:12
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0108:4816:0619:5623:2423:4500:4503:13
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0109:4917:0620:5600:2400:4501:4504:13
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0210:4918:0721:5601:2401:4602:4505:13
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0211:4919:0722:5602:2502:4603:4606:13