اوقات شرعی به افق سنگان تهران
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی سنگان تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگان تهران

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگان تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1405:5513:0216:5020:0920:2921:2600:11
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5414:0217:5021:1021:3022:2701:11
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5415:0218:5022:1022:3123:2802:11
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5316:0219:5123:1123:3200:2903:11
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5317:0220:5100:1200:3201:3004:11
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5218:0221:5101:1201:3302:3105:11
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0911:5219:0222:5102:1302:3403:3106:11
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5120:0223:5103:1403:3504:3207:11
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:5121:0300:5204:1504:3505:3308:11
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0714:5022:0301:5205:1505:3606:3409:11
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:5023:0302:5206:1606:3707:3510:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:5000:0303:5207:1607:3708:3611:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:5001:0304:5208:1708:3809:3612:11
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:4902:0305:5309:1809:3910:3713:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:4903:0406:5310:1810:3911:3814:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:4904:0407:5311:1911:4012:3915:11
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:4905:0408:5312:1912:4013:3916:11
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:4806:0409:5313:2013:4114:4017:11
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:4807:0410:5414:2014:4115:4118:11
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:4808:0411:5415:2115:4216:4119:11
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:4809:0512:5416:2116:4217:4220:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:4810:0513:5417:2217:4318:4221:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:4811:0514:5518:2218:4319:4322:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:4812:0515:5519:2319:4420:4323:12
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:4813:0616:5520:2320:4421:4400:12
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:4814:0617:5521:2321:4522:4401:12
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:4815:0618:5522:2422:4523:4502:12
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:4816:0619:5623:2423:4500:4503:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:4917:0620:5600:2400:4501:4504:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:4918:0721:5601:2401:4602:4505:13
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:4919:0722:5602:2502:4603:4606:13