اوقات شرعی به افق جاجرود
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی جاجرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جاجرود

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جاجرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5313:0016:4820:0720:2721:2400:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5314:0017:4821:0721:2822:2501:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5215:0018:4822:0822:2923:2502:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5216:0019:4923:0923:2900:2603:09
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5117:0020:4900:1000:3001:2704:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5118:0021:4901:1001:3102:2805:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5019:0022:4902:1102:3203:2906:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:5020:0123:4903:1203:3204:3007:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:4921:0100:5004:1204:3305:3108:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:4922:0101:5005:1305:3406:3209:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0515:4923:0102:5006:1406:3507:3310:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:4800:0103:5007:1407:3508:3311:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0417:4801:0104:5008:1508:3609:3412:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:4802:0205:5109:1609:3610:3513:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:4703:0206:5110:1610:3711:3614:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:4704:0207:5111:1711:3812:3615:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:4705:0208:5112:1712:3813:3716:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:4706:0209:5113:1813:3914:3817:10
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:4707:0210:5214:1814:3915:3818:10
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:4708:0311:5215:1915:4016:3919:10
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:4709:0312:5216:1916:4017:3920:10
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:4710:0313:5217:2017:4118:4021:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:4711:0314:5218:2018:4119:4022:10
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:4712:0315:5319:2019:4220:4123:10
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:4713:0416:5320:2120:4221:4100:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0006:4714:0417:5321:2121:4222:4201:11
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:4715:0418:5322:2122:4323:4202:11
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:4716:0419:5423:2223:4300:4203:11
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:4717:0520:5400:2200:4301:4304:11
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:4718:0521:5401:2201:4302:4305:11
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:4719:0522:5402:2202:4403:4306:12