اوقات شرعی به افق بومهن
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی بومهن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بومهن

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بومهن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5312:5916:4720:0620:2621:2300:09
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5213:5917:4821:0721:2722:2401:09
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5214:5918:4822:0722:2823:2502:09
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5115:5919:4823:0823:2900:2603:09
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5017:0020:4800:0900:3001:2704:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5018:0021:4801:1001:3002:2805:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5019:0022:4802:1002:3103:2806:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:4920:0023:4903:1103:3204:2907:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:4921:0000:4904:1204:3205:3008:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:4822:0001:4905:1205:3306:3109:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:4823:0002:4906:1306:3407:3210:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:4800:0003:4907:1407:3408:3311:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:4701:0104:5008:1408:3509:3312:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:4702:0105:5009:1509:3610:3413:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:4703:0106:5010:1510:3611:3514:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:4704:0107:5011:1611:3712:3615:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:4605:0108:5012:1612:3713:3616:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:4606:0209:5113:1713:3814:3717:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:4607:0210:5114:1714:3915:3818:09
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:4608:0211:5115:1815:3916:3819:09
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:4609:0212:5116:1816:4017:3920:09
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0002:4610:0213:5217:1917:4018:3921:09
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0003:4611:0314:5218:1918:4019:4022:09
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0004:4612:0315:5219:2019:4120:4023:10
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0005:4613:0316:5220:2020:4121:4100:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:4614:0317:5221:2021:4222:4101:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0007:4615:0318:5322:2122:4223:4102:10
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0008:4616:0419:5323:2123:4200:4203:10
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0009:4617:0420:5300:2100:4201:4204:10
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0010:4718:0421:5301:2201:4302:4205:11
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0011:4719:0422:5402:2202:4303:4306:11