اوقات شرعی به افق چنداب
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی چنداب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چنداب

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چنداب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5312:5916:4720:0520:2521:2100:09
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5313:5917:4721:0621:2622:2201:09
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5214:5918:4722:0622:2723:2302:09
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5215:5919:4723:0723:2800:2403:09
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5116:5920:4700:0800:2801:2504:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0910:5118:0021:4701:0901:2902:2605:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5019:0022:4802:0902:3003:2706:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0812:5020:0023:4803:1003:3104:2807:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:4921:0000:4804:1104:3105:2908:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:4922:0001:4805:1105:3206:2909:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:4923:0002:4806:1206:3307:3010:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0516:4800:0003:4807:1207:3308:3111:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:4801:0004:4908:1308:3409:3212:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0418:4802:0105:4909:1409:3410:3213:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0419:4803:0106:4910:1410:3511:3314:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0320:4704:0107:4911:1511:3612:3415:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0321:4705:0108:4912:1512:3613:3516:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0322:4706:0109:5013:1613:3714:3517:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:4707:0210:5014:1614:3715:3618:09
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:4708:0211:5015:1715:3816:3619:09
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:4709:0212:5016:1716:3817:3720:09
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:4710:0213:5117:1817:3918:3721:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:4711:0214:5118:1818:3919:3822:10
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:4712:0315:5119:1919:4020:3823:10
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:4713:0316:5120:1920:4021:3900:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:4714:0317:5121:1921:4022:3901:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:4715:0318:5222:2022:4123:4002:10
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:4716:0319:5223:2023:4100:4003:11
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:4717:0420:5200:2000:4101:4004:11
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:4718:0421:5201:2001:4102:4105:11
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:4819:0422:5302:2102:4203:4106:11