اوقات شرعی به افق کنگان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کنگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنگان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کنگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:0912:5816:3019:4820:0620:5500:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:0913:5817:3020:4821:0721:5601:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0814:5918:3021:4922:0722:5702:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:0815:5919:3022:4923:0823:5703:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0816:5920:3023:5000:0800:5804:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0717:5921:3000:5101:0901:5905:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0718:5922:3001:5102:1002:5906:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0719:5923:3002:5203:1004:0007:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0720:5900:3003:5204:1105:0108:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0621:5901:3004:5305:1106:0109:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0623:0002:3005:5306:1207:0210:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0600:0003:3006:5407:1208:0311:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0601:0004:3007:5408:1309:0312:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0602:0005:3008:5509:1310:0413:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0503:0006:3109:5510:1411:0414:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0504:0007:3110:5611:1412:0515:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0505:0108:3111:5612:1513:0516:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0506:0109:3112:5613:1514:0617:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0507:0110:3113:5714:1615:0618:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0508:0111:3114:5715:1616:0719:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0509:0112:3115:5816:1617:0720:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0510:0213:3116:5817:1718:0821:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0511:0214:3217:5818:1719:0822:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0512:0215:3218:5919:1820:0923:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0513:0216:3219:5920:1821:0900:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0514:0217:3220:5921:1822:0901:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0615:0318:3222:0022:1823:1002:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0616:0319:3323:0023:1900:1003:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0320:3300:0000:1901:1004:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0618:0321:3301:0001:1902:1105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0619:0322:3302:0102:2003:1106:18