اوقات شرعی به افق کنگان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کنگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنگان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کنگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:0912:5816:3019:4820:0620:5500:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:0913:5917:3020:4921:0721:5601:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0814:5918:3021:4922:0722:5702:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0815:5919:3022:5023:0823:5803:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0816:5920:3023:5000:0900:5804:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0717:5921:3000:5101:0901:5905:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0718:5922:3001:5102:1003:0006:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0719:5923:3002:5203:1004:0007:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0620:5900:3003:5204:1105:0108:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0621:5901:3004:5305:1106:0209:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0623:0002:3005:5306:1207:0210:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0600:0003:3006:5407:1208:0311:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0601:0004:3007:5408:1309:0312:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0602:0005:3108:5509:1310:0413:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0503:0006:3109:5510:1411:0414:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0504:0007:3110:5611:1412:0515:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0505:0108:3111:5612:1513:0616:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0506:0109:3112:5713:1514:0617:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0507:0110:3113:5714:1615:0718:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0508:0111:3114:5715:1616:0719:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0509:0112:3115:5816:1617:0720:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0510:0213:3216:5817:1718:0821:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0511:0214:3217:5818:1719:0822:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0512:0215:3218:5919:1820:0923:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0513:0216:3219:5920:1821:0900:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0514:0217:3220:5921:1822:0901:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0615:0318:3222:0022:1923:1002:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0616:0319:3323:0023:1900:1003:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0617:0320:3300:0000:1901:1004:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0618:0321:3301:0001:1902:1105:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0619:0422:3302:0102:2003:1106:18