اوقات شرعی به افق بندرطاهری
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی بندرطاهری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرطاهری

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق بندرطاهری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3506:0613:0316:3219:5920:1821:0900:17
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3507:0614:0317:3221:0021:1822:1001:17
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:0615:0318:3222:0022:1923:1002:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3509:0716:0319:3323:0023:1900:1003:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3610:0717:0420:3300:0000:1901:1004:18
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:0718:0421:3301:0001:1902:1005:18
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3712:0719:0422:3302:0002:1903:1006:18
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:0820:0423:3403:0003:1904:1007:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:0821:0400:3404:0004:1905:1008:19
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:0922:0501:3405:0005:1906:1009:19
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:0923:0502:3406:0006:1907:1010:19
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3917:0900:0503:3507:0007:1908:1011:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:1001:0504:3508:0008:1909:1012:20
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1002:0505:3509:0009:1910:1013:20
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1003:0506:3510:0010:1911:0914:20
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1104:0607:3611:0011:1912:0915:20
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1105:0608:3612:0012:1913:0916:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4223:1206:0609:3613:0013:1814:0917:21
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4300:1207:0610:3614:0014:1815:0818:21
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1308:0611:3614:5915:1816:0819:21
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1309:0612:3715:5916:1817:0820:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4503:1410:0613:3716:5917:1718:0721:22
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:1411:0714:3717:5918:1719:0722:22
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1512:0715:3718:5819:1720:0723:22
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:1513:0716:3819:5820:1721:0600:22
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:1614:0717:3820:5821:1622:0601:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:1615:0718:3821:5722:1623:0502:23
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1716:0719:3822:5723:1500:0503:23
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1717:0720:3823:5700:1501:0404:23
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:1818:0721:3800:5601:1402:0405:23
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:1819:0722:3901:5602:1403:0306:23