اوقات شرعی به افق بندرطاهری
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی بندرطاهری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرطاهری

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندرطاهری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:0812:5716:2919:4720:0520:5400:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:0813:5717:2920:4721:0521:5501:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0814:5818:2921:4822:0622:5502:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:0715:5819:2922:4823:0723:5603:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0716:5820:2923:4900:0700:5704:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:0717:5821:2900:4901:0801:5705:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0618:5822:2901:5002:0802:5806:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:0619:5823:2902:5003:0903:5907:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0620:5800:2903:5104:0904:5908:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0521:5801:2904:5105:1006:0009:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0522:5802:2905:5206:1007:0110:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0523:5903:2906:5207:1108:0111:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0500:5904:2907:5308:1109:0212:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0501:5905:2908:5309:1210:0213:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0502:5906:2909:5410:1211:0314:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0503:5907:2910:5411:1312:0315:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0405:0008:2911:5512:1313:0416:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0406:0009:2912:5513:1414:0417:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0407:0010:3013:5614:1415:0518:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0408:0011:3014:5615:1516:0519:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0409:0012:3015:5616:1517:0620:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0410:0113:3016:5717:1518:0621:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0411:0114:3017:5718:1619:0722:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0512:0115:3018:5719:1620:0723:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0513:0116:3119:5820:1621:0700:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0514:0117:3120:5821:1722:0801:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0515:0218:3121:5822:1723:0802:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0516:0219:3122:5923:1700:0803:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0517:0220:3123:5900:1801:0904:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0518:0221:3200:5901:1802:0905:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0619:0222:3201:5902:1803:0906:17