اوقات شرعی به افق بندرطاهری
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی بندرطاهری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرطاهری

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندرطاهری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:0812:5716:2919:4620:0520:5400:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:0813:5717:2920:4721:0521:5501:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0814:5718:2921:4822:0622:5502:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0715:5819:2922:4823:0623:5603:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0716:5820:2923:4900:0700:5704:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0717:5821:2900:4901:0801:5705:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0618:5822:2901:5002:0802:5806:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0619:5823:2902:5003:0903:5907:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0620:5800:2903:5104:0904:5908:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0621:5801:2904:5105:1006:0009:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0522:5802:2905:5206:1007:0010:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0523:5903:2906:5207:1108:0111:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0500:5904:2907:5308:1109:0212:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0501:5905:2908:5309:1210:0213:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0502:5906:2909:5410:1211:0314:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0503:5907:2910:5411:1312:0315:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0504:5908:2911:5512:1313:0416:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0406:0009:2912:5513:1414:0417:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0407:0010:3013:5514:1415:0518:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0408:0011:3014:5615:1516:0519:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0409:0012:3015:5616:1517:0620:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0410:0013:3016:5717:1518:0621:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0411:0114:3017:5718:1619:0722:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0512:0115:3018:5719:1620:0723:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0513:0116:3019:5820:1621:0700:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0514:0117:3120:5821:1722:0801:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0515:0218:3121:5822:1723:0802:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0516:0219:3122:5923:1700:0803:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0220:3123:5900:1801:0904:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0518:0221:3100:5901:1802:0905:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0619:0222:3201:5902:1803:0906:17