اوقات شرعی به افق دوراهک
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی دوراهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوراهک

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق دوراهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3506:0713:0416:3420:0120:2021:1200:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3507:0714:0417:3421:0221:2122:1201:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3608:0715:0418:3422:0222:2123:1202:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3609:0716:0519:3523:0223:2100:1203:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3610:0817:0520:3500:0200:2101:1204:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3711:0818:0521:3501:0201:2102:1205:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3712:0819:0522:3502:0202:2103:1206:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:0920:0623:3603:0203:2104:1207:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3814:0921:0600:3604:0204:2105:1208:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:0922:0601:3605:0205:2106:1209:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3916:1023:0602:3606:0206:2107:1210:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3917:1000:0603:3707:0207:2108:1211:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4018:1101:0604:3708:0208:2109:1212:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1102:0705:3709:0209:2110:1213:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4120:1103:0706:3710:0210:2111:1214:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1204:0707:3811:0211:2112:1115:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4222:1205:0708:3812:0212:2113:1116:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4323:1306:0709:3813:0213:2014:1117:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4300:1307:0710:3814:0214:2015:1118:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4401:1408:0811:3915:0115:2016:1019:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1409:0812:3916:0116:2017:1020:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4503:1510:0813:3917:0117:1918:1021:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4604:1511:0814:3918:0118:1919:0922:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1612:0815:3919:0019:1920:0923:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:1613:0816:4020:0020:1821:0800:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4807:1714:0817:4021:0021:1822:0801:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4908:1715:0818:4021:5922:1823:0702:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1816:0819:4022:5923:1700:0703:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:1817:0820:4023:5900:1701:0604:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:1918:0921:4000:5801:1602:0605:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:1919:0922:4101:5802:1603:0506:25