اوقات شرعی به افق دوراهک
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی دوراهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوراهک

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوراهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:0912:5916:3119:4820:0720:5600:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:0913:5917:3120:4921:0721:5701:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0914:5918:3121:4922:0822:5702:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:0815:5919:3122:5023:0823:5803:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0816:5920:3123:5100:0900:5904:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0717:5921:3100:5101:1001:5905:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0718:5922:3101:5202:1003:0006:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0719:5923:3102:5203:1104:0107:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0721:0000:3103:5304:1105:0108:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0622:0001:3104:5305:1206:0209:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0623:0002:3105:5406:1207:0310:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0600:0003:3106:5407:1308:0311:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0601:0004:3107:5508:1309:0412:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0602:0005:3108:5509:1410:0413:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0603:0106:3109:5610:1411:0514:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0504:0107:3110:5611:1512:0615:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0505:0108:3111:5712:1513:0616:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0506:0109:3112:5713:1614:0717:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0507:0110:3213:5714:1615:0718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0508:0111:3214:5815:1716:0819:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0509:0212:3215:5816:1717:0820:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0510:0213:3216:5917:1718:0821:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0511:0214:3217:5918:1819:0922:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0512:0215:3218:5919:1820:0923:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0513:0216:3320:0020:1821:1000:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0614:0317:3321:0021:1922:1001:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0615:0318:3322:0022:1923:1002:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0616:0319:3323:0023:1900:1103:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0320:3300:0100:2001:1104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0618:0421:3401:0101:2002:1105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0619:0422:3402:0102:2003:1106:18