اوقات شرعی به افق دوراهک
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی دوراهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوراهک

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق دوراهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3506:0713:0416:3420:0120:2021:1200:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3507:0714:0417:3421:0221:2022:1201:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3608:0715:0418:3422:0222:2123:1202:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3609:0716:0519:3523:0223:2100:1203:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3610:0817:0520:3500:0200:2101:1204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3711:0818:0521:3501:0201:2102:1205:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3712:0819:0522:3502:0202:2103:1206:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3713:0920:0523:3603:0203:2104:1207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3814:0921:0600:3604:0204:2105:1208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3815:0922:0601:3605:0205:2106:1209:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3916:1023:0602:3606:0206:2107:1210:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3917:1000:0603:3707:0207:2108:1211:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4018:1001:0604:3708:0208:2109:1212:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4019:1102:0705:3709:0209:2110:1213:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4120:1103:0706:3710:0210:2111:1214:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4121:1204:0707:3811:0211:2112:1115:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4222:1205:0708:3812:0212:2113:1116:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1306:0709:3813:0213:2014:1117:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4300:1307:0710:3814:0214:2015:1118:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4401:1308:0811:3815:0115:2016:1019:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:1409:0812:3916:0116:2017:1020:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4503:1410:0813:3917:0117:2018:1021:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4604:1511:0814:3918:0118:1919:0922:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:1512:0815:3919:0019:1920:0923:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:1613:0816:3920:0020:1921:0800:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:1614:0817:4021:0021:1822:0801:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:1715:0818:4021:5922:1823:0702:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:1716:0819:4022:5923:1700:0703:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:1817:0820:4023:5900:1701:0604:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:1918:0821:4000:5801:1702:0605:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:1919:0922:4001:5802:1603:0506:25