اوقات شرعی به افق جاشک
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی جاشک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جاشک

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جاشک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1013:0016:3219:5020:0820:5800:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1014:0017:3220:5121:0921:5901:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:0915:0018:3221:5122:1022:5902:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:0916:0019:3222:5223:1000:0003:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:0917:0020:3223:5200:1101:0104:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0818:0121:3300:5301:1102:0105:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3912:0819:0122:3301:5302:1203:0206:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0820:0123:3302:5403:1304:0307:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3814:0721:0100:3303:5504:1305:0308:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0722:0101:3304:5505:1406:0409:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0723:0102:3305:5606:1407:0510:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3717:0700:0103:3306:5607:1508:0511:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0701:0104:3307:5708:1509:0612:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0602:0205:3308:5709:1610:0713:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:0603:0206:3309:5710:1611:0714:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0604:0207:3310:5811:1712:0815:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0605:0208:3311:5812:1713:0816:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0606:0209:3312:5913:1814:0917:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0607:0310:3413:5914:1815:0918:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:0608:0311:3415:0015:1816:1019:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:0609:0312:3416:0016:1917:1020:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3503:0610:0313:3417:0017:1918:1121:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3504:0611:0314:3418:0118:2019:1122:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3505:0612:0415:3419:0119:2020:1123:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0613:0416:3520:0120:2021:1200:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0614:0417:3521:0221:2122:1201:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0418:3522:0222:2123:1202:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0716:0419:3523:0223:2100:1303:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0717:0520:3500:0300:2201:1304:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0718:0521:3601:0301:2202:1305:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0719:0522:3602:0302:2203:1406:19