اوقات شرعی به افق جاشک
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی جاشک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جاشک

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جاشک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1013:0016:3219:5020:0920:5800:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1014:0017:3220:5121:0921:5901:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:0915:0018:3221:5122:1023:0002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0916:0019:3222:5223:1000:0003:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:0917:0020:3223:5300:1101:0104:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0818:0121:3300:5301:1202:0205:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:0819:0122:3301:5402:1203:0206:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0820:0123:3302:5403:1304:0307:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:0721:0100:3303:5504:1305:0408:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0722:0101:3304:5505:1406:0409:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:0723:0102:3305:5606:1407:0510:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:0700:0103:3306:5607:1508:0511:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0701:0204:3307:5708:1509:0612:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0602:0205:3308:5709:1610:0713:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:0603:0206:3309:5810:1611:0714:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0604:0207:3310:5811:1712:0815:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0605:0208:3311:5812:1713:0816:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0606:0209:3312:5913:1814:0917:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:0607:0310:3413:5914:1815:0918:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0608:0311:3415:0015:1916:1019:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3502:0609:0312:3416:0016:1917:1020:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3503:0610:0313:3417:0117:1918:1121:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3504:0611:0314:3418:0118:2019:1122:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3505:0612:0415:3419:0119:2020:1123:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0613:0416:3520:0220:2021:1200:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0614:0417:3521:0221:2122:1201:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0615:0418:3522:0222:2123:1302:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0716:0519:3523:0223:2100:1303:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0717:0520:3500:0300:2201:1304:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0718:0521:3601:0301:2202:1305:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0719:0522:3602:0302:2203:1406:19