اوقات شرعی به افق بندردیر
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی بندردیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندردیر

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندردیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1012:5916:3119:4920:0720:5600:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:0913:5917:3120:4921:0721:5701:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:0914:5918:3121:5022:0822:5702:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0815:5919:3122:5023:0923:5803:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:0816:5920:3123:5100:0900:5904:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0817:5921:3100:5101:1002:0005:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:0819:0022:3101:5202:1003:0006:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0720:0023:3102:5203:1104:0107:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:0721:0000:3103:5304:1105:0108:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0722:0001:3104:5305:1206:0209:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:0723:0002:3105:5406:1207:0310:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:0600:0003:3106:5407:1308:0311:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0601:0004:3107:5508:1309:0412:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0602:0105:3108:5509:1410:0413:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:0603:0106:3109:5610:1411:0514:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3621:0604:0107:3110:5611:1512:0615:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0605:0108:3111:5712:1513:0616:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0606:0109:3112:5713:1614:0717:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:0607:0210:3213:5714:1615:0718:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0608:0211:3214:5815:1716:0819:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3502:0609:0212:3215:5816:1717:0820:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3503:0610:0213:3216:5917:1718:0821:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3504:0611:0214:3217:5918:1819:0922:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3505:0612:0315:3218:5919:1820:0923:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0613:0316:3320:0020:1821:1000:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0614:0317:3321:0021:1922:1001:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0615:0318:3322:0022:1923:1002:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0616:0319:3323:0123:1900:1103:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0617:0420:3300:0100:2001:1104:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0718:0421:3401:0101:2002:1105:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0719:0422:3402:0102:2003:1106:18