اوقات شرعی به افق بندردیر
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی بندردیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندردیر

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندردیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1012:5916:3119:4820:0720:5600:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:0913:5917:3120:4921:0721:5701:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:0914:5918:3121:4922:0822:5702:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:0915:5919:3122:5023:0823:5803:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:0816:5920:3123:5100:0900:5904:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0817:5921:3100:5101:1001:5905:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3912:0819:0022:3101:5202:1003:0006:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0720:0023:3102:5203:1104:0107:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3814:0721:0000:3103:5304:1105:0108:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0722:0001:3104:5305:1206:0209:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0723:0002:3105:5406:1207:0310:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3717:0600:0003:3106:5407:1308:0311:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0601:0004:3107:5508:1309:0412:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0602:0105:3108:5509:1410:0413:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:0603:0106:3109:5610:1411:0514:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:0604:0107:3110:5611:1512:0515:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0605:0108:3111:5712:1513:0616:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0606:0109:3112:5713:1614:0717:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0607:0110:3213:5714:1615:0718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:0608:0211:3214:5815:1716:0719:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:0609:0212:3215:5816:1717:0820:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3503:0610:0213:3216:5917:1718:0821:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3504:0611:0214:3217:5918:1819:0922:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3505:0612:0215:3218:5919:1820:0923:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0613:0316:3320:0020:1821:1000:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0614:0317:3321:0021:1922:1001:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0318:3322:0022:1923:1002:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0616:0319:3323:0023:1900:1103:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0420:3300:0100:2001:1104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0718:0421:3401:0101:2002:1105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0719:0422:3402:0102:2003:1106:18