اوقات شرعی به افق بندردیر
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی بندردیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندردیر

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندردیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4206:1012:5916:3119:4820:0620:5600:15
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:4206:0912:5916:3119:4920:0720:5600:15
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:4106:0912:5916:3119:4920:0820:5700:15
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:4006:0912:5916:3119:5020:0820:5800:15
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:4006:0812:5916:3119:5020:0920:5900:15
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3906:0812:5916:3119:5120:0920:5900:15
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3906:0812:5916:3119:5220:1021:0000:15
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0713:0016:3119:5220:1121:0100:15
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0713:0016:3119:5320:1121:0100:15
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3806:0713:0016:3119:5320:1221:0200:15
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3706:0713:0016:3119:5420:1221:0200:15
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:3706:0613:0016:3119:5420:1321:0300:15
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0613:0016:3119:5520:1321:0400:16
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0613:0116:3119:5520:1421:0400:16
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0613:0116:3119:5620:1421:0500:16
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:3606:0613:0116:3119:5620:1521:0500:16
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0116:3119:5620:1521:0600:16
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0116:3119:5720:1621:0600:16
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0116:3219:5720:1621:0700:16
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0216:3219:5820:1621:0700:16
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0216:3219:5820:1721:0800:16
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0216:3219:5820:1721:0800:17
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0216:3219:5920:1821:0900:17
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0216:3219:5920:1821:0900:17
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0316:3220:0020:1821:0900:17
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0316:3320:0020:1921:1000:17
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0316:3320:0020:1921:1000:17
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0316:3320:0020:1921:1000:18
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0613:0416:3320:0120:2021:1100:18
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0713:0416:3320:0120:2021:1100:18
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0713:0416:3420:0120:2021:1100:18