اوقات شرعی به افق آبدان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی آبدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبدان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1013:0016:3219:4920:0820:5700:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:0914:0017:3220:5021:0821:5801:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:0915:0018:3221:5122:0922:5902:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:0916:0019:3222:5123:1023:5903:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:0817:0020:3223:5200:1001:0004:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:0818:0021:3200:5201:1102:0105:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3912:0819:0022:3201:5302:1103:0106:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:0720:0023:3202:5303:1204:0207:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3814:0721:0000:3203:5404:1205:0308:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0722:0101:3204:5405:1306:0309:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0723:0102:3205:5506:1407:0410:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0700:0103:3206:5507:1408:0511:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0601:0104:3207:5608:1509:0512:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0602:0105:3208:5609:1510:0613:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:0603:0106:3209:5710:1611:0614:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0604:0207:3210:5711:1612:0715:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0605:0208:3311:5812:1613:0716:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0606:0209:3312:5813:1714:0817:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0607:0210:3313:5914:1715:0818:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:0608:0211:3314:5915:1816:0919:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:0609:0212:3315:5916:1817:0920:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0610:0313:3317:0017:1918:1021:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0611:0314:3318:0018:1919:1022:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0612:0315:3419:0019:1920:1123:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0613:0316:3420:0120:2021:1100:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0614:0417:3421:0121:2022:1101:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0418:3422:0122:2023:1202:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0616:0419:3423:0223:2100:1203:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0420:3500:0200:2101:1204:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0718:0421:3501:0201:2102:1305:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0719:0522:3502:0202:2103:1306:19