اوقات شرعی به افق آبدان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی آبدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبدان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1013:0016:3219:5020:0820:5700:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:0914:0017:3220:5021:0921:5801:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:0915:0018:3221:5122:0922:5902:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0916:0019:3222:5123:1000:0003:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0817:0020:3223:5200:1001:0004:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0818:0021:3200:5201:1102:0105:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0819:0022:3201:5302:1103:0206:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0720:0023:3202:5303:1204:0207:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:0721:0000:3203:5404:1305:0308:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0722:0101:3204:5405:1306:0309:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:0723:0102:3205:5506:1407:0410:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0600:0103:3206:5507:1408:0511:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0601:0104:3207:5608:1509:0512:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0602:0105:3208:5609:1510:0613:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:0603:0106:3209:5710:1611:0614:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0604:0207:3310:5711:1612:0715:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0605:0208:3311:5812:1713:0816:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0606:0209:3312:5813:1714:0817:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:0607:0210:3313:5914:1715:0918:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0608:0211:3314:5915:1816:0919:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3502:0609:0312:3315:5916:1817:0920:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0610:0313:3317:0017:1918:1021:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0611:0314:3318:0018:1919:1022:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0612:0315:3419:0119:1920:1123:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0613:0316:3420:0120:2021:1100:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0614:0417:3421:0121:2022:1101:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0615:0418:3422:0122:2023:1202:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0616:0419:3423:0223:2100:1203:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0717:0420:3500:0200:2101:1204:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0718:0421:3501:0201:2102:1305:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0719:0522:3502:0202:2103:1306:19