اوقات شرعی به افق کاکی
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی کاکی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاکی

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کاکی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1013:0116:3319:5120:0920:5900:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1014:0117:3320:5221:1022:0001:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:0915:0118:3321:5222:1123:0002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0916:0119:3322:5323:1100:0103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:0917:0120:3323:5300:1201:0204:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0818:0121:3300:5401:1202:0305:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:0819:0122:3301:5402:1303:0306:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0820:0123:3302:5503:1404:0407:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:0821:0100:3303:5504:1405:0508:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0722:0201:3404:5605:1506:0509:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:0723:0202:3405:5606:1507:0610:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:0700:0203:3406:5707:1608:0611:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0701:0204:3407:5708:1609:0712:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0702:0205:3408:5809:1710:0813:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:0603:0206:3409:5810:1711:0814:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0604:0307:3410:5911:1812:0915:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0605:0308:3411:5912:1813:0916:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0606:0309:3413:0013:1914:1017:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:0607:0310:3414:0014:1915:1018:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0608:0311:3515:0115:1916:1119:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3502:0609:0412:3516:0116:2017:1120:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3503:0610:0413:3517:0117:2018:1221:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0611:0414:3518:0218:2119:1222:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0612:0415:3519:0219:2120:1223:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0613:0416:3520:0220:2121:1300:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0614:0517:3621:0321:2222:1301:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0715:0518:3622:0322:2223:1302:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0716:0519:3623:0323:2200:1403:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0717:0520:3600:0300:2201:1404:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0718:0521:3601:0401:2302:1405:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0719:0622:3702:0402:2303:1506:20