اوقات شرعی به افق عربی
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی عربی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عربی

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عربی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1013:0116:3519:5320:1121:0100:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1014:0117:3520:5321:1222:0201:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0915:0218:3521:5422:1223:0302:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:0916:0219:3522:5423:1300:0303:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0917:0220:3523:5500:1401:0404:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0818:0221:3500:5601:1402:0505:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0819:0222:3501:5602:1503:0506:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0820:0223:3502:5703:1504:0607:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0821:0200:3503:5704:1605:0708:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0722:0201:3504:5805:1606:0709:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0723:0302:3505:5806:1707:0810:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0700:0303:3606:5907:1808:0911:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0701:0304:3607:5908:1809:0912:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0702:0305:3609:0009:1910:1013:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0603:0306:3610:0010:1911:1014:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0604:0307:3611:0111:2012:1115:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0605:0408:3612:0112:2013:1116:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0606:0409:3613:0213:2014:1217:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0607:0410:3614:0214:2115:1218:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0608:0411:3615:0215:2116:1319:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0609:0412:3716:0316:2217:1320:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0610:0513:3717:0317:2218:1421:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0611:0514:3718:0318:2219:1422:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0612:0515:3719:0419:2320:1523:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0613:0516:3720:0420:2321:1500:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0614:0517:3821:0421:2422:1501:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0615:0618:3822:0522:2423:1602:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0716:0619:3823:0523:2400:1603:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0717:0620:3800:0500:2401:1604:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0718:0621:3801:0601:2502:1705:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0719:0622:3902:0602:2503:1706:20