اوقات شرعی به افق شنبه
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی شنبه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شنبه

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شنبه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:0913:0016:3319:5020:0920:5800:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:0914:0017:3320:5121:0921:5901:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0815:0018:3321:5122:1023:0002:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0816:0019:3322:5223:1000:0003:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0817:0020:3323:5200:1101:0104:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0718:0021:3300:5301:1202:0205:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0719:0022:3301:5402:1203:0206:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0720:0023:3302:5403:1304:0307:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0721:0000:3303:5504:1305:0408:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0622:0101:3304:5505:1406:0409:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0623:0102:3305:5606:1407:0510:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:0600:0103:3306:5607:1508:0611:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0601:0104:3307:5708:1509:0612:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0602:0105:3308:5709:1610:0713:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:0503:0106:3309:5810:1611:0714:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:0504:0207:3310:5811:1712:0815:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0505:0208:3311:5812:1713:0916:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0506:0209:3412:5913:1814:0917:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0507:0210:3413:5914:1815:1018:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:0508:0211:3415:0015:1916:1019:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3302:0509:0312:3416:0016:1917:1020:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:0510:0313:3417:0117:1918:1121:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:0511:0314:3418:0118:2019:1122:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:0512:0315:3519:0119:2020:1223:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0513:0316:3520:0220:2121:1200:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0514:0417:3521:0221:2122:1201:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0515:0418:3522:0222:2123:1302:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0616:0419:3523:0223:2100:1303:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0617:0420:3500:0300:2201:1304:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0618:0421:3601:0301:2202:1405:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0619:0522:3602:0302:2203:1406:19