اوقات شرعی به افق شنبه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی شنبه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شنبه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شنبه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:0913:0016:3319:5020:0920:5800:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:0914:0017:3320:5121:0921:5901:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0815:0018:3321:5122:1023:0002:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:0816:0019:3322:5223:1100:0103:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0817:0020:3323:5300:1101:0104:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:0718:0021:3300:5301:1202:0205:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0719:0022:3301:5402:1203:0306:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:0720:0023:3302:5403:1304:0307:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0621:0000:3303:5504:1305:0408:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0622:0101:3304:5505:1406:0509:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0623:0102:3305:5606:1407:0510:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0600:0103:3306:5607:1508:0611:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0601:0104:3307:5708:1509:0612:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0502:0105:3308:5709:1610:0713:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:0503:0106:3309:5810:1611:0814:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0504:0207:3310:5811:1712:0815:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0505:0208:3311:5912:1713:0916:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0506:0209:3412:5913:1814:0917:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0507:0210:3413:5914:1815:1018:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0508:0211:3415:0015:1916:1019:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:0509:0312:3416:0016:1917:1120:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0510:0313:3417:0117:2018:1121:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0511:0314:3418:0118:2019:1122:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0512:0315:3519:0119:2020:1223:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0513:0316:3520:0220:2121:1200:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0514:0417:3521:0221:2122:1301:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0515:0418:3522:0222:2123:1302:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0616:0419:3523:0323:2200:1303:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0617:0420:3600:0300:2201:1304:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0618:0521:3601:0301:2202:1405:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0619:0522:3602:0302:2203:1406:19