اوقات شرعی به افق دالکی
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی دالکی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دالکی

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دالکی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:0913:0216:3719:5420:1321:0300:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:0914:0217:3720:5521:1422:0401:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:0815:0218:3721:5522:1423:0502:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:0816:0219:3722:5623:1500:0603:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:0717:0220:3723:5700:1501:0604:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:0718:0221:3700:5701:1602:0705:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3612:0719:0222:3701:5802:1703:0806:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:0620:0223:3702:5803:1704:0807:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3514:0621:0200:3703:5904:1805:0908:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:0622:0301:3704:5905:1806:1009:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3416:0623:0302:3706:0006:1907:1010:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:0500:0303:3707:0007:1908:1111:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3318:0501:0304:3708:0108:2009:1212:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:0502:0305:3809:0109:2010:1213:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:0503:0306:3810:0210:2111:1314:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:0504:0307:3811:0211:2112:1315:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:0505:0408:3812:0312:2213:1416:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:0506:0409:3813:0313:2214:1517:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:0507:0410:3814:0414:2315:1518:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:0508:0411:3815:0415:2316:1619:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:0509:0412:3916:0516:2417:1620:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:0510:0513:3917:0517:2418:1621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:0511:0514:3918:0518:2419:1722:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:0512:0515:3919:0619:2520:1723:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:0513:0516:3920:0620:2521:1800:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0514:0617:3921:0621:2622:1801:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0515:0618:4022:0722:2623:1802:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0516:0619:4023:0723:2600:1903:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0517:0620:4000:0700:2601:1904:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0518:0621:4001:0701:2702:1905:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0619:0722:4102:0802:2703:1906:20