اوقات شرعی به افق برازجان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی برازجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق برازجان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق برازجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1013:0216:3719:5420:1321:0300:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:0914:0217:3720:5521:1422:0401:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:0915:0218:3721:5522:1423:0502:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:0816:0219:3722:5623:1500:0503:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0817:0220:3723:5700:1501:0604:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3711:0818:0221:3700:5701:1602:0705:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0719:0222:3701:5802:1703:0806:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:0720:0323:3702:5803:1704:0807:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0721:0300:3703:5904:1805:0908:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:0622:0301:3704:5905:1806:1009:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0623:0302:3706:0006:1907:1010:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:0600:0303:3707:0007:1908:1111:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:0601:0304:3708:0108:2009:1112:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0602:0305:3809:0109:2010:1213:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:0603:0406:3810:0210:2111:1314:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:0504:0407:3811:0211:2112:1315:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0505:0408:3812:0312:2213:1416:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0506:0409:3813:0313:2214:1417:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:0507:0410:3814:0414:2315:1518:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:0508:0511:3815:0415:2316:1519:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:0509:0512:3816:0416:2417:1620:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:0510:0513:3917:0517:2418:1621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:0511:0514:3918:0518:2419:1722:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:0512:0515:3919:0619:2520:1723:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0513:0616:3920:0620:2521:1700:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0614:0617:3921:0621:2522:1801:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0615:0618:4022:0722:2623:1802:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0616:0619:4023:0723:2600:1803:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0617:0620:4000:0700:2601:1904:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0618:0721:4001:0701:2702:1905:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0619:0722:4002:0802:2703:1906:20