اوقات شرعی به افق برازجان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی برازجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق برازجان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق برازجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1013:0216:3719:5420:1321:0300:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:0914:0217:3720:5521:1322:0401:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:0915:0218:3721:5522:1423:0402:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:0816:0219:3722:5623:1500:0503:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:0817:0220:3723:5600:1501:0604:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:0818:0221:3700:5701:1602:0705:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:0719:0222:3701:5802:1603:0706:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:0720:0323:3702:5803:1704:0807:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:0721:0300:3703:5904:1805:0908:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:0722:0301:3704:5905:1806:0909:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:0623:0302:3706:0006:1907:1010:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:0600:0303:3707:0007:1908:1111:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3418:0601:0304:3708:0108:2009:1112:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:0602:0305:3709:0109:2010:1213:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:0603:0406:3810:0210:2111:1214:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:0504:0407:3811:0211:2112:1315:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:0505:0408:3812:0312:2213:1416:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:0506:0409:3813:0313:2214:1417:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:0507:0410:3814:0414:2315:1518:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3201:0508:0511:3815:0415:2316:1519:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:0509:0512:3816:0416:2317:1620:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:0510:0513:3917:0517:2418:1621:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:0511:0514:3918:0518:2419:1722:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:0512:0515:3919:0519:2520:1723:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0513:0616:3920:0620:2521:1700:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0514:0617:3921:0621:2522:1801:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0615:0618:4022:0622:2623:1802:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0616:0619:4023:0723:2600:1803:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0617:0620:4000:0700:2601:1904:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0618:0721:4001:0701:2602:1905:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0619:0722:4002:0702:2703:1906:20