اوقات شرعی به افق سمل
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سمل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سمل

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سمل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1013:0216:3619:5420:1221:0200:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1014:0217:3620:5421:1322:0301:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0915:0218:3621:5522:1423:0402:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0916:0219:3622:5523:1400:0503:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:0817:0220:3623:5600:1501:0504:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0818:0221:3600:5701:1502:0605:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:0819:0222:3601:5702:1603:0706:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0720:0223:3702:5803:1704:0707:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:0721:0300:3703:5804:1705:0808:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0722:0301:3704:5905:1806:0909:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:0723:0302:3705:5906:1807:0910:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:0600:0303:3707:0007:1908:1011:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0601:0304:3708:0008:1909:1112:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:0602:0305:3709:0109:2010:1113:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:0603:0406:3710:0110:2011:1214:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:0604:0407:3711:0211:2112:1215:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:0605:0408:3712:0212:2113:1316:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:0606:0409:3813:0313:2214:1417:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3300:0607:0410:3814:0314:2215:1418:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:0608:0411:3815:0415:2316:1519:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3302:0609:0512:3816:0416:2317:1520:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:0610:0513:3817:0417:2318:1521:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:0611:0514:3818:0518:2419:1622:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:0612:0515:3819:0519:2420:1623:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0613:0616:3920:0520:2521:1700:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0614:0617:3921:0621:2522:1701:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0615:0618:3922:0622:2523:1702:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0616:0619:3923:0623:2500:1803:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0617:0620:3900:0700:2601:1804:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0618:0721:4001:0701:2602:1805:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0719:0722:4002:0702:2603:1806:20