اوقات شرعی به افق سمل
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سمل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سمل

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سمل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:1013:0216:3619:5420:1221:0300:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:0914:0217:3620:5421:1322:0301:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:0915:0218:3621:5522:1423:0402:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:0916:0219:3622:5623:1400:0503:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:0817:0220:3623:5600:1501:0604:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:0818:0221:3600:5701:1502:0605:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:0819:0222:3601:5702:1603:0706:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:0720:0323:3702:5803:1704:0807:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0721:0300:3703:5804:1705:0808:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0722:0301:3704:5905:1806:0909:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0723:0302:3705:5906:1807:1010:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0600:0303:3707:0007:1908:1011:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0601:0304:3708:0008:1909:1112:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0602:0305:3709:0109:2010:1113:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:0603:0406:3710:0110:2011:1214:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0604:0407:3711:0211:2112:1315:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0605:0408:3712:0212:2113:1316:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0606:0409:3813:0313:2214:1417:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:0607:0410:3814:0314:2215:1418:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0608:0511:3815:0415:2316:1519:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:0609:0512:3816:0416:2317:1520:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0610:0513:3817:0417:2418:1621:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0611:0514:3818:0518:2419:1622:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0612:0515:3919:0519:2420:1623:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0613:0616:3920:0520:2521:1700:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0614:0617:3921:0621:2522:1701:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0615:0618:3922:0622:2523:1702:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0616:0619:3923:0623:2600:1803:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0617:0620:4000:0700:2601:1804:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0618:0721:4001:0701:2602:1805:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0719:0722:4002:0702:2603:1906:20