اوقات شرعی به افق سمل
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سمل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سمل

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سمل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3406:0713:0716:4020:0720:2621:1900:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3407:0714:0717:4021:0721:2722:1901:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3408:0715:0818:4122:0822:2723:1902:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:0816:0819:4123:0823:2700:1903:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3510:0817:0820:4100:0800:2701:1904:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3511:0818:0821:4101:0801:2702:1905:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3612:0919:0822:4202:0802:2703:1906:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3613:0920:0923:4203:0803:2704:1907:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:0921:0900:4204:0804:2705:1908:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3715:1022:0901:4205:0805:2706:1909:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3716:1023:0902:4206:0806:2707:1910:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3817:1000:0903:4307:0807:2708:1911:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1101:1004:4308:0808:2709:1912:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3919:1102:1005:4309:0809:2710:1913:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1203:1006:4310:0810:2711:1914:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:1204:1007:4411:0811:2712:1815:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1305:1008:4412:0812:2713:1816:24
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:1306:1009:4413:0713:2614:1817:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1407:1010:4414:0714:2615:1718:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1408:1111:4415:0715:2616:1719:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1509:1112:4516:0716:2617:1720:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:1510:1113:4517:0717:2518:1621:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:1611:1114:4518:0618:2519:1622:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:1612:1115:4519:0619:2520:1523:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1713:1116:4520:0620:2421:1500:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:1714:1117:4621:0521:2422:1401:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:1815:1118:4622:0522:2323:1402:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:1816:1119:4623:0423:2300:1303:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1917:1120:4600:0400:2301:1304:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:1918:1221:4601:0401:2202:1205:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:2019:1222:4602:0302:2203:1206:27