اوقات شرعی به افق دلوار
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی دلوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دلوار

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دلوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1113:0216:3619:5420:1221:0200:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4207:1114:0317:3620:5421:1322:0301:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1015:0318:3621:5522:1423:0402:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4109:1016:0319:3622:5623:1400:0403:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4010:1017:0320:3623:5600:1501:0504:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:0918:0321:3600:5701:1502:0605:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:0919:0322:3601:5702:1603:0706:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0920:0323:3602:5803:1704:0707:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:0821:0300:3603:5804:1705:0808:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3815:0822:0301:3704:5905:1806:0909:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:0823:0402:3705:5906:1807:0910:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:0800:0403:3707:0007:1908:1011:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0801:0404:3708:0008:1909:1012:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:0702:0405:3709:0109:2010:1113:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:0703:0406:3710:0110:2011:1214:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3621:0704:0407:3711:0211:2112:1215:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:0705:0508:3712:0212:2113:1316:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:0706:0509:3713:0313:2214:1317:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:0707:0510:3814:0314:2215:1418:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0708:0511:3815:0315:2216:1419:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3502:0709:0512:3816:0416:2317:1520:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3503:0710:0613:3817:0417:2318:1521:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3504:0711:0614:3818:0518:2419:1522:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3505:0712:0615:3819:0519:2420:1623:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0713:0616:3920:0520:2421:1600:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0714:0617:3921:0621:2522:1701:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0715:0718:3922:0622:2523:1702:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0816:0719:3923:0623:2500:1703:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0817:0720:3900:0600:2601:1804:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0818:0721:4001:0701:2602:1805:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0819:0822:4002:0702:2603:1806:21