اوقات شرعی به افق دلوار
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی دلوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دلوار

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دلوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:1113:0216:3619:5420:1221:0200:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1114:0217:3620:5421:1322:0301:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1115:0318:3621:5522:1323:0402:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4109:1016:0319:3622:5523:1400:0403:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1017:0320:3623:5600:1501:0504:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4011:0918:0321:3600:5701:1502:0605:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3912:0919:0322:3601:5702:1603:0606:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3913:0920:0323:3602:5803:1604:0707:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3814:0921:0300:3603:5804:1705:0808:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3815:0822:0301:3704:5905:1706:0809:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:0823:0402:3705:5906:1807:0910:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3717:0800:0403:3707:0007:1908:1011:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0801:0404:3708:0008:1909:1012:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:0702:0405:3709:0109:2010:1113:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:0703:0406:3710:0110:2011:1114:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:0704:0407:3711:0211:2112:1215:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:0705:0508:3712:0212:2113:1316:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:0706:0509:3713:0313:2214:1317:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:0707:0510:3714:0314:2215:1418:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:0708:0511:3815:0315:2216:1419:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:0709:0512:3816:0416:2317:1520:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3503:0710:0613:3817:0417:2318:1521:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3504:0711:0614:3818:0518:2419:1522:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3505:0712:0615:3819:0519:2420:1623:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0713:0616:3820:0520:2421:1600:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0714:0617:3921:0621:2522:1701:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0715:0718:3922:0622:2523:1702:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0816:0719:3923:0623:2500:1703:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0817:0720:3900:0600:2501:1704:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0818:0721:3901:0701:2602:1805:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:0819:0722:4002:0702:2603:1806:21