اوقات شرعی به افق بندررستمی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی بندررستمی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندررستمی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندررستمی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:1213:0216:3619:5320:1221:0100:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1114:0217:3620:5421:1222:0201:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4208:1115:0218:3621:5422:1323:0302:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4109:1016:0319:3622:5523:1300:0403:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4110:1017:0320:3623:5500:1401:0404:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4011:1018:0321:3600:5601:1502:0505:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4012:0919:0322:3601:5702:1503:0606:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3913:0920:0323:3602:5703:1604:0607:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3914:0921:0300:3603:5804:1605:0708:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3815:0922:0301:3604:5805:1706:0809:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3816:0823:0302:3605:5906:1707:0810:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3717:0800:0403:3606:5907:1808:0911:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3718:0801:0404:3608:0008:1809:0912:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3719:0802:0405:3609:0009:1910:1013:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:0803:0406:3610:0110:1911:1114:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:0804:0407:3611:0111:2012:1115:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3622:0705:0408:3712:0212:2013:1216:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3623:0706:0509:3713:0213:2114:1217:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3600:0707:0510:3714:0214:2115:1318:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3601:0708:0511:3715:0315:2216:1319:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3502:0709:0512:3716:0316:2217:1420:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3503:0710:0513:3717:0417:2318:1421:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3504:0711:0614:3718:0418:2319:1522:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3505:0712:0615:3819:0419:2320:1523:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0813:0616:3820:0520:2421:1500:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0814:0617:3821:0521:2422:1601:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0815:0618:3822:0522:2423:1602:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0816:0719:3823:0623:2500:1603:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3610:0817:0720:3900:0600:2501:1704:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3611:0818:0721:3901:0601:2502:1705:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3612:0819:0722:3902:0602:2503:1706:21