اوقات شرعی به افق بندررستمی
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی بندررستمی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندررستمی

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندررستمی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4306:1213:0216:3619:5320:1221:0200:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4207:1114:0217:3620:5421:1222:0201:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4208:1115:0218:3621:5422:1323:0302:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4109:1016:0319:3622:5523:1400:0403:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4110:1017:0320:3623:5600:1401:0404:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4011:1018:0321:3600:5601:1502:0505:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3912:0919:0322:3601:5702:1503:0606:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3913:0920:0323:3602:5703:1604:0607:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3914:0921:0300:3603:5804:1605:0708:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3815:0922:0301:3604:5805:1706:0809:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3816:0823:0302:3605:5906:1807:0810:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:0800:0403:3606:5907:1808:0911:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3718:0801:0404:3608:0008:1909:1012:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3719:0802:0405:3609:0009:1910:1013:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:0803:0406:3610:0110:2011:1114:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3621:0804:0407:3611:0111:2012:1115:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3622:0705:0408:3712:0212:2113:1216:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3623:0706:0509:3713:0213:2114:1217:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3600:0707:0510:3714:0314:2115:1318:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:0708:0511:3715:0315:2216:1319:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3502:0709:0512:3716:0316:2217:1420:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3503:0710:0513:3717:0417:2318:1421:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3504:0711:0614:3818:0418:2319:1522:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3505:0712:0615:3819:0419:2320:1523:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0813:0616:3820:0520:2421:1500:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0814:0617:3821:0521:2422:1601:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0815:0718:3822:0522:2423:1602:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3609:0816:0719:3823:0623:2500:1603:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3610:0817:0720:3900:0600:2501:1704:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3611:0818:0721:3901:0601:2502:1705:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3612:0819:0722:3902:0602:2503:1706:21