اوقات شرعی به افق اهرم
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اهرم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اهرم

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اهرم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1013:0216:3619:5320:1221:0200:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1014:0217:3620:5421:1222:0201:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:0915:0218:3621:5422:1323:0302:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0916:0219:3622:5523:1300:0403:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0917:0220:3623:5500:1401:0404:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0818:0221:3600:5601:1502:0505:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0819:0222:3601:5602:1503:0606:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0820:0223:3602:5703:1604:0707:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0721:0200:3603:5804:1605:0708:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0722:0301:3604:5805:1706:0809:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0723:0302:3605:5906:1707:0810:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0700:0303:3606:5907:1808:0911:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0701:0304:3608:0008:1809:1012:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0602:0305:3609:0009:1910:1013:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0603:0306:3610:0110:1911:1114:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:0604:0307:3611:0111:2012:1115:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0605:0408:3712:0112:2013:1216:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0606:0409:3713:0213:2114:1317:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0607:0410:3714:0214:2115:1318:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0608:0411:3715:0315:2216:1419:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3302:0609:0412:3716:0316:2217:1420:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:0610:0513:3717:0417:2318:1421:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:0611:0514:3818:0418:2319:1522:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:0612:0515:3819:0419:2320:1523:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0613:0516:3820:0520:2421:1600:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0614:0617:3821:0521:2422:1601:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0615:0618:3822:0522:2423:1602:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0616:0619:3823:0623:2500:1703:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0717:0620:3900:0600:2501:1704:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0718:0621:3901:0601:2502:1705:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0719:0722:3902:0602:2503:1706:20