اوقات شرعی به افق اهرم
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اهرم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اهرم

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اهرم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:1013:0216:3619:5320:1221:0200:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1014:0217:3620:5421:1222:0201:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:0915:0218:3621:5422:1323:0302:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:0916:0219:3622:5523:1400:0403:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0917:0220:3623:5500:1401:0504:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:0818:0221:3600:5601:1502:0505:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0819:0222:3601:5702:1503:0606:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:0820:0223:3602:5703:1604:0707:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0721:0200:3603:5804:1605:0708:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0722:0301:3604:5805:1706:0809:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0723:0302:3605:5906:1807:0910:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:0700:0303:3606:5907:1808:0911:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0601:0304:3608:0008:1909:1012:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0602:0305:3609:0009:1910:1013:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0603:0306:3610:0110:2011:1114:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0604:0407:3611:0111:2012:1215:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0605:0408:3712:0212:2113:1216:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0606:0409:3713:0213:2114:1317:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0607:0410:3714:0214:2115:1318:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0608:0411:3715:0315:2216:1419:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3302:0609:0512:3716:0316:2217:1420:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0610:0513:3717:0417:2318:1521:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0611:0514:3818:0418:2319:1522:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0612:0515:3819:0419:2320:1523:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0613:0516:3820:0520:2421:1600:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0614:0617:3821:0521:2422:1601:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0615:0618:3822:0522:2423:1602:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0616:0619:3823:0623:2500:1703:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0717:0620:3900:0600:2501:1704:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0718:0621:3901:0601:2502:1705:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0719:0722:3902:0602:2503:1706:20