اوقات شرعی به افق چاه کوتاه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی چاه کوتاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاه کوتاه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چاه کوتاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1013:0216:3719:5420:1321:0300:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1014:0217:3720:5521:1322:0301:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:1015:0218:3721:5522:1423:0402:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0916:0219:3722:5623:1400:0503:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:0917:0220:3723:5600:1501:0604:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:0918:0321:3700:5701:1602:0605:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:0819:0322:3701:5702:1603:0706:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:0820:0323:3702:5803:1704:0807:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0821:0300:3703:5904:1705:0808:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:0722:0301:3704:5905:1806:0909:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0723:0302:3706:0006:1807:1010:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:0700:0303:3707:0007:1908:1011:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:0701:0404:3708:0108:2009:1112:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0702:0405:3709:0109:2010:1213:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0603:0406:3710:0210:2111:1214:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3421:0604:0407:3811:0211:2112:1315:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0605:0408:3812:0312:2213:1316:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0606:0409:3813:0313:2214:1417:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0607:0510:3814:0314:2215:1418:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3301:0608:0511:3815:0415:2316:1519:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3302:0609:0512:3816:0416:2317:1520:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:0610:0513:3817:0517:2418:1621:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:0611:0514:3918:0518:2419:1622:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:0612:0615:3919:0519:2420:1723:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0613:0616:3920:0620:2521:1700:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0614:0617:3921:0621:2522:1701:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0615:0618:3922:0622:2523:1802:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0716:0719:4023:0723:2600:1803:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0717:0720:4000:0700:2601:1804:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0718:0721:4001:0701:2602:1805:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0719:0722:4002:0702:2603:1906:21