اوقات شرعی به افق چاه کوتاه
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی چاه کوتاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاه کوتاه

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق چاه کوتاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:0713:0716:4020:0820:2721:1900:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:0814:0817:4121:0821:2722:1901:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3508:0815:0818:4122:0822:2723:1902:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:0816:0819:4123:0823:2700:1903:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:0817:0820:4100:0800:2701:1904:22
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3611:0918:0821:4201:0801:2702:1905:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:0919:0922:4202:0802:2703:2006:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:0920:0923:4203:0803:2704:2007:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:1021:0900:4204:0804:2805:2008:23
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:1022:0901:4205:0805:2806:1909:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:1023:0902:4306:0806:2707:1910:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:1100:1003:4307:0807:2708:1911:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3918:1101:1004:4308:0808:2709:1912:24
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1202:1005:4309:0809:2710:1913:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:1203:1006:4410:0810:2711:1914:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1304:1007:4411:0811:2712:1915:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1305:1108:4412:0812:2713:1816:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1306:1109:4413:0813:2714:1817:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1407:1110:4414:0814:2615:1818:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:1408:1111:4515:0715:2616:1719:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:1509:1112:4516:0716:2617:1720:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:1510:1113:4517:0717:2618:1721:26
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:1611:1114:4518:0718:2519:1622:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:1612:1115:4519:0619:2520:1623:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:1713:1216:4620:0620:2521:1500:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:1714:1217:4621:0621:2422:1501:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:1815:1218:4622:0522:2423:1402:27
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:1916:1219:4623:0523:2300:1403:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4910:1917:1220:4600:0400:2301:1304:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5011:2018:1221:4601:0401:2202:1305:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:2019:1222:4602:0302:2203:1206:27