اوقات شرعی به افق احمدی
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی احمدی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احمدی

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق احمدی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3406:0813:0816:4120:0820:2721:1900:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3507:0814:0817:4121:0821:2722:1901:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:0815:0818:4122:0822:2723:2002:22
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3509:0816:0819:4123:0823:2700:2003:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3610:0917:0920:4200:0800:2801:2004:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:0918:0921:4201:0901:2802:2005:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3612:0919:0922:4202:0902:2803:2006:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:1020:0923:4203:0903:2804:2007:23
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:1021:0900:4304:0904:2805:2008:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:1022:1001:4305:0905:2806:2009:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:1123:1002:4306:0906:2807:2010:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3917:1100:1003:4307:0907:2808:2011:24
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:1201:1004:4308:0908:2809:1912:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1202:1005:4409:0909:2810:1913:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1203:1006:4410:0810:2711:1914:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1304:1107:4411:0811:2712:1915:25
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1305:1108:4412:0812:2713:1916:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4223:1406:1109:4513:0813:2714:1817:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4300:1407:1110:4514:0814:2715:1818:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1508:1111:4515:0815:2616:1819:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1509:1112:4516:0716:2617:1720:26
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4503:1610:1113:4517:0717:2618:1721:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:1611:1214:4618:0718:2619:1622:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1712:1215:4619:0619:2520:1623:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:1713:1216:4620:0620:2521:1600:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:1814:1217:4621:0621:2422:1501:27
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:1815:1218:4622:0522:2423:1402:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1916:1219:4623:0523:2400:1403:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:1917:1220:4600:0500:2301:1304:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:2018:1221:4701:0401:2302:1305:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:2119:1222:4702:0402:2203:1206:27