اوقات شرعی به افق احمدی
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی احمدی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احمدی

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق احمدی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:0813:0816:4120:0820:2721:1900:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3507:0814:0817:4121:0821:2722:1901:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3508:0815:0818:4122:0822:2723:1902:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:0816:0819:4123:0823:2700:2003:22
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:0917:0920:4200:0800:2801:2004:22
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3611:0918:0921:4201:0901:2802:2005:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:0919:0922:4202:0902:2803:2006:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3713:1020:0923:4203:0903:2804:2007:23
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:1021:0900:4204:0904:2805:2008:23
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:1022:1001:4305:0905:2806:2009:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:1123:1002:4306:0906:2807:2010:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:1100:1003:4307:0907:2808:2011:24
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3918:1101:1004:4308:0908:2809:1912:24
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1202:1005:4409:0909:2810:1913:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:1203:1006:4410:0810:2711:1914:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4121:1304:1107:4411:0811:2712:1915:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1305:1108:4412:0812:2713:1916:25
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1406:1109:4513:0813:2714:1817:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1407:1110:4514:0814:2715:1818:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:1508:1111:4515:0815:2616:1819:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:1509:1112:4516:0716:2617:1720:26
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:1610:1113:4517:0717:2618:1721:26
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:1611:1214:4518:0718:2619:1722:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:1712:1215:4619:0719:2520:1623:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:1713:1216:4620:0620:2521:1600:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:1814:1217:4621:0621:2522:1501:27
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:1815:1218:4622:0522:2423:1502:27
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:1916:1219:4623:0523:2400:1403:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:1917:1220:4600:0500:2301:1304:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5011:2018:1221:4701:0401:2302:1305:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:2019:1222:4702:0402:2203:1206:27