اوقات شرعی به افق احمدی
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی احمدی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احمدی

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق احمدی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:1113:0216:3719:5420:1321:0300:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1014:0217:3720:5521:1422:0401:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1015:0318:3721:5622:1423:0502:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:0916:0319:3722:5623:1500:0503:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:0917:0320:3723:5700:1501:0604:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:0918:0321:3700:5701:1602:0705:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0819:0322:3701:5802:1703:0706:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:0820:0323:3702:5803:1704:0807:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0821:0300:3703:5904:1805:0908:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:0822:0301:3704:5905:1806:0909:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0723:0402:3706:0006:1907:1010:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0700:0403:3707:0007:1908:1111:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0701:0404:3708:0108:2009:1112:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0702:0405:3809:0109:2010:1213:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0703:0406:3810:0210:2111:1314:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3421:0604:0407:3811:0211:2112:1315:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0605:0508:3812:0312:2213:1416:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0606:0509:3813:0313:2214:1417:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0607:0510:3814:0414:2315:1518:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0608:0511:3815:0415:2316:1519:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0609:0512:3916:0516:2417:1620:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3303:0610:0613:3917:0517:2418:1621:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:0611:0614:3918:0518:2419:1622:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0612:0615:3919:0619:2520:1723:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0613:0616:3920:0620:2521:1700:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0714:0617:3921:0621:2522:1801:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0715:0718:4022:0722:2623:1802:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0716:0719:4023:0723:2600:1803:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0717:0720:4000:0700:2601:1904:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0718:0721:4001:0701:2702:1905:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0719:0722:4002:0802:2703:1906:21