اوقات شرعی به افق هلیلان
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی هلیلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هلیلان

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هلیلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1713:1817:0320:2120:4021:3400:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1614:1818:0321:2121:4122:3501:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1615:1919:0322:2222:4223:3602:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:1516:1920:0323:2323:4200:3703:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1517:1921:0300:2300:4301:3804:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1418:1922:0301:2401:4402:3905:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1419:1923:0302:2502:4503:4006:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1320:1900:0403:2503:4504:4007:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1321:1901:0404:2604:4605:4108:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1322:1902:0405:2605:4706:4209:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1223:2003:0406:2706:4707:4310:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1200:2004:0407:2807:4808:4411:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1201:2005:0408:2808:4809:4412:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1202:2006:0509:2909:4910:4513:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1103:2007:0510:2910:5011:4614:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1104:2008:0511:3011:5012:4615:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1105:2109:0512:3012:5113:4716:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1106:2110:0513:3113:5114:4817:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1107:2111:0614:3114:5215:4818:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1108:2112:0615:3215:5216:4919:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1109:2113:0616:3216:5317:4920:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1110:2214:0617:3317:5318:5021:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1111:2215:0618:3318:5319:5022:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1112:2216:0719:3319:5420:5123:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1113:2217:0720:3420:5421:5100:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1114:2218:0721:3421:5522:5101:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1115:2319:0722:3422:5523:5202:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1116:2320:0723:3523:5500:5203:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1117:2321:0800:3500:5501:5204:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1118:2322:0801:3501:5602:5305:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:1219:2323:0802:3502:5603:5306:32