اوقات شرعی به افق لومار
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی لومار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لومار

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لومار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1813:1917:0320:2120:4121:3500:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1814:1918:0321:2221:4122:3601:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:1715:2019:0422:2222:4223:3602:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:1716:2020:0423:2323:4300:3703:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:1617:2021:0400:2400:4401:3804:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:1618:2022:0401:2401:4402:3905:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:1519:2023:0402:2502:4503:4006:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3713:1520:2000:0403:2603:4604:4107:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:1421:2001:0404:2604:4605:4108:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:1422:2002:0505:2705:4706:4209:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:1423:2103:0506:2706:4807:4310:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:1400:2104:0507:2807:4808:4411:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3418:1301:2105:0508:2908:4909:4412:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3319:1302:2106:0509:2909:4910:4513:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1303:2107:0510:3010:5011:4614:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1304:2108:0611:3011:5112:4715:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3222:1205:2209:0612:3112:5113:4716:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3223:1206:2210:0613:3113:5214:4817:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1207:2211:0614:3214:5215:4818:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:1208:2212:0615:3215:5316:4919:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:1209:2213:0716:3316:5317:4920:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1210:2314:0717:3317:5318:5021:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:1211:2315:0718:3318:5419:5022:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:1212:2316:0719:3419:5420:5123:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1213:2317:0720:3420:5521:5100:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1214:2318:0821:3521:5522:5201:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1215:2419:0822:3522:5523:5202:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1216:2420:0823:3523:5600:5203:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1317:2421:0800:3500:5601:5304:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1318:2422:0801:3601:5602:5305:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1319:2423:0902:3602:5603:5306:34