اوقات شرعی به افق کهره
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی کهره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کهره

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کهره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1713:1917:0320:2120:4021:3500:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1614:1918:0321:2121:4122:3601:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1615:1919:0322:2222:4223:3602:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:1516:1920:0323:2323:4300:3703:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1517:1921:0300:2300:4301:3804:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1418:1922:0301:2401:4402:3905:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1419:1923:0402:2502:4503:4006:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1320:1900:0403:2503:4504:4107:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1321:1901:0404:2604:4605:4108:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:1322:2002:0405:2705:4706:4209:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1223:2003:0406:2706:4707:4310:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1200:2004:0407:2807:4808:4411:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1201:2005:0508:2808:4909:4412:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1202:2006:0509:2909:4910:4513:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1103:2007:0510:2910:5011:4614:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1104:2108:0511:3011:5012:4615:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1105:2109:0512:3012:5113:4716:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1106:2110:0513:3113:5114:4817:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1107:2111:0614:3114:5215:4818:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1108:2112:0615:3215:5216:4919:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1109:2113:0616:3216:5317:4920:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1110:2214:0617:3317:5318:5021:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1111:2215:0618:3318:5419:5022:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1112:2216:0719:3419:5420:5123:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1113:2217:0720:3420:5421:5100:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1114:2318:0721:3421:5522:5201:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1115:2319:0722:3522:5523:5202:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1116:2320:0823:3523:5500:5203:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1117:2321:0800:3500:5601:5304:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1118:2322:0801:3501:5602:5305:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:1219:2423:0802:3602:5603:5306:33