اوقات شرعی به افق کهره
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی کهره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کهره

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کهره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1713:1817:0320:2020:4021:3400:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1614:1918:0321:2121:4122:3501:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1615:1919:0322:2222:4223:3602:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1516:1920:0323:2323:4200:3703:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1517:1921:0300:2300:4301:3804:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1418:1922:0301:2401:4402:3905:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1419:1923:0402:2502:4503:4006:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1320:1900:0403:2503:4504:4007:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1321:1901:0404:2604:4605:4108:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1322:1902:0405:2605:4706:4209:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1223:2003:0406:2706:4707:4310:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1200:2004:0407:2807:4808:4411:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1201:2005:0508:2808:4809:4412:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1202:2006:0509:2909:4910:4513:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1103:2007:0510:2910:5011:4614:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1104:2008:0511:3011:5012:4615:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1105:2109:0512:3012:5113:4716:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1106:2110:0513:3113:5114:4817:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1107:2111:0614:3114:5215:4818:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1108:2112:0615:3215:5216:4919:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1109:2113:0616:3216:5317:4920:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1110:2214:0617:3317:5318:5021:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1111:2215:0618:3318:5319:5022:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1112:2216:0719:3319:5420:5123:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1113:2217:0720:3420:5421:5100:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1114:2218:0721:3421:5522:5101:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1115:2319:0722:3422:5523:5202:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1116:2320:0723:3523:5500:5203:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1117:2321:0800:3500:5601:5204:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1118:2322:0801:3501:5602:5305:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1219:2423:0802:3602:5603:5306:33