اوقات شرعی به افق سرابله
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی سرابله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرابله

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق سرابله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3206:1413:2617:1020:3820:5821:5500:35
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3207:1414:2618:1121:3821:5822:5501:35
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:1415:2619:1122:3822:5923:5602:35
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3209:1416:2620:1123:3823:5900:5603:35
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3310:1517:2721:1100:3800:5901:5604:36
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:1518:2722:1101:3801:5902:5605:36
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3412:1519:2723:1202:3802:5903:5606:36
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3413:1620:2700:1203:3803:5904:5607:36
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3514:1621:2701:1204:3804:5905:5608:37
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3515:1722:2802:1205:3805:5906:5609:37
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3616:1723:2803:1206:3806:5907:5510:37
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3617:1700:2804:1307:3807:5908:5511:37
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3718:1801:2805:1308:3808:5909:5512:38
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3719:1802:2806:1309:3809:5810:5513:38
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3820:1903:2807:1310:3810:5811:5414:38
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:1904:2908:1311:3811:5812:5415:38
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:2005:2909:1312:3812:5813:5416:39
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4023:2006:2910:1413:3713:5814:5317:39
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:2107:2911:1414:3714:5715:5318:39
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:2208:2912:1415:3715:5716:5319:39
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:2209:2913:1416:3616:5717:5220:40
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:2310:2914:1417:3617:5618:5221:40
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:2311:3015:1418:3618:5619:5122:40
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:2412:3016:1419:3519:5520:5023:40
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:2413:3017:1420:3520:5521:5000:40
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:2514:3018:1421:3421:5422:4901:41
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:2615:3019:1422:3422:5423:4902:41
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:2616:3020:1523:3323:5300:4803:41
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:2717:3021:1500:3300:5301:4704:41
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:2818:3022:1501:3201:5202:4605:41
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5212:2819:3023:1502:3202:5203:4606:42