اوقات شرعی به افق پیازآباد
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی پیازآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیازآباد

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پیازآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:1513:1717:0120:1920:3921:3300:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1414:1718:0221:2021:4022:3401:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1415:1719:0222:2122:4123:3502:29
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1316:1720:0223:2123:4100:3603:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:1317:1721:0200:2200:4201:3704:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1318:1822:0201:2301:4302:3805:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1219:1823:0202:2302:4303:3906:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:1220:1800:0203:2403:4404:3907:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:1121:1801:0304:2504:4505:4008:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:1122:1802:0305:2505:4506:4109:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:1123:1803:0306:2606:4607:4210:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:1000:1804:0307:2607:4708:4311:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:1001:1805:0308:2708:4709:4312:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:1002:1906:0309:2809:4810:4413:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:1003:1907:0410:2810:4811:4514:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:1004:1908:0411:2911:4912:4515:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0905:1909:0412:2912:5013:4616:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:0906:1910:0413:3013:5014:4717:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:0907:2011:0414:3014:5115:4718:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0908:2012:0515:3115:5116:4819:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0909:2013:0516:3116:5117:4820:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2703:0910:2014:0517:3117:5218:4921:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2704:0911:2015:0518:3218:5219:4922:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:0912:2116:0519:3219:5320:5023:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0913:2117:0620:3320:5321:5000:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0914:2118:0621:3321:5322:5001:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0915:2119:0622:3322:5423:5102:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0916:2120:0623:3423:5400:5103:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2710:1017:2221:0600:3400:5401:5104:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1018:2222:0701:3401:5502:5205:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1019:2223:0702:3402:5503:5206:31