اوقات شرعی به افق پیازآباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی پیازآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیازآباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پیازآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1513:1717:0120:1920:3921:3300:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1514:1718:0221:2021:4022:3401:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1415:1719:0222:2122:4023:3502:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1416:1720:0223:2123:4100:3603:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1317:1721:0200:2200:4201:3704:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1318:1722:0201:2301:4302:3805:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1219:1823:0202:2302:4303:3806:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1220:1800:0203:2403:4404:3907:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1121:1801:0304:2504:4505:4008:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:1122:1802:0305:2505:4506:4109:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1123:1803:0306:2606:4607:4210:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:1000:1804:0307:2607:4708:4211:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1001:1805:0308:2708:4709:4312:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:1002:1906:0309:2709:4810:4413:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1003:1907:0410:2810:4811:4414:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:1004:1908:0411:2911:4912:4515:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0905:1909:0412:2912:4913:4616:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0906:1910:0413:3013:5014:4617:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0907:2011:0414:3014:5015:4718:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0908:2012:0515:3015:5116:4819:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0909:2013:0516:3116:5117:4820:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0910:2014:0517:3117:5218:4921:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0911:2015:0518:3218:5219:4922:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0912:2116:0519:3219:5320:5023:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0913:2117:0620:3320:5321:5000:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0914:2118:0621:3321:5322:5001:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0915:2119:0622:3322:5423:5102:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0916:2120:0623:3323:5400:5103:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1017:2221:0600:3400:5401:5104:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1018:2222:0701:3401:5502:5205:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1019:2223:0702:3402:5503:5206:31